Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 223/97Usnesení ÚS ze dne 22.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda pohybu a pobytu /vyhoštění cizince
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.223.97
Datum podání25.06.1997

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 223/97 ze dne 22. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 223/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele P.T., o návrhu ze dne 21. 6. 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém návrhu, sepsaném Mgr. M.B., asistentkou projektu Nadace T., domáhal zrušení výroku rozsudku Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 9 T 227/96, ze dne 14. 2. 1997, o trestu vyhoštění z České republiky, neboť jím byl porušen čl. 8 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.).

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 9. 9. 1997, vyzván k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě do 10. 101997. Tato výzva obsahovala mimo jiné také upozornění, že v řízení před Ústavním soudem musí být navrhovatel zastoupen

1

II. ÚS 223/97

advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu, na základě plné moci, v níž je uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

Dne 22. 9. 1997 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení advokáta JUDr. J.H., o tom, že byl Českou advokátní komorou určen advokátem navrhovatele a že obdržel kopii ústavní stížnosti.

Po uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud znovu přezkoumal návrh navrhovatele a dospěl k závěru, že se jedná

O návrh, který nemá náležitosti předepsané zákonem, neboť navrhovatel přes výslovné poučení není dosud zastoupen advokátem na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Stejně tak Ústavnímu soudu nebyl ve lhůtě k tomu určené předložen návrh, sepsaný advokátem, mající i další náležitosti zák. č. 182/1993 Sb.

Za této situace a vzhledem k uplynutí lhůty k odstranění vad, stanovené do 10. 10. 1997, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 22. 10. 1997soudkyně Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru