Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2222/10 #1Usnesení ÚS ze dne 17.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.2222.10.1
Datum podání02.08.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2222/10 ze dne 17. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 17. srpna 2010 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2010 sp. zn. 7 Afs 17/2010 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 10. 2009 sp. zn. 57 Ca 42/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 31. 7. 2010 a doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 8. 2010, tedy podanou na samém konci 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví specifikovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Plzni. V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že ke splnění podmínky dané ust. § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") zažádal o pomoc Českou advokátní komoru.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo formální vady (stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byl stěžovatel přípisem ze dne 4. 8. 2010 vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude jeho návrh odmítnut.

Ústavní soud lhůtu nepovažoval za krátkou, vzhledem k tomu, že z podání stěžovatele je zřejmé, že mu byla známa jednak skutečnost, že v řízení před Ústavním soudem je vyžadováno povinné zastoupení advokátem, a dále i možnost zajistit si právní zastoupení v případě, že nemá prostředky na hrazení nákladů právního zastoupení, cestou určení advokáta Českou advokátní komorou (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb.,o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). Z informací uvedených na internetové adrese ČAK (http://www.cak.cz/images/prilohy_-_word/Prav_pomoc_nemajetnym.doc) je pak dále patrno, že ČAK vyřizuje žádosti o určení advokáta do jednoho týdne, přičemž podání stěžovatele bylo učiněno na samém konci 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti.

Stěžovateli byla shora citovaná výzva doručena dne 6. 8. 2010. Dne 16. 8. 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení stěžovatele, že určení právního zástupce bylo Českou advokátní komorou rozhodnutím ze dne 30. 7. 2010 č. j. 2022/10 zrušeno (tedy před podáním ústavní stížnosti).

Za této situace, tedy kdy stěžovatel ani přes výzvu Ústavního soudu neodstranil vady ústavní stížnosti, nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2010

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru