Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 222/96Usnesení ÚS ze dne 20.08.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:2.US.222.96
Datum podání09.08.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 222/96 ze dne 20. 8. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 222/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENIÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J.P., zastoupeného JUDr. V.F., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze, čj. 26 Ca 275/95-44, takto:

Návrh se odmítá. Od ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se ve svém návrhu ze dne 7. 8. 1996, doručeném Ústavnímu soudu dne 9. 8. 1996, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze, sp. zn. 26 Ca 275/95, s odůvodněním, že tímto rozsudkem byl zkrácen na svých základních právech, a to porušením č1. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu.

Dle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Jak již bylo Ústavním soudem judikováno např. pod sp. zn. P1. ÚS 37/93, považuje Ústavní soud 60 denní lhůtu za lhůtu

1

II. ÚS 222/96

procesní, neboť zák. č. 182/1993 Sb., je procesním předpisem, který v případě opožděného podání návrhu přikazuje návrh odmítnout, zatímco v případě nedodržení hmotněprávní lhůty by bylo třeba podle obecných zásad návrh věcně zamítnout. Současně je pro běh lhůty určující znění citovaného ustanovení § 72, z něhož plyne, že prvním dnem 60 denní lhůty je již den právní moci napadeného rozhodnutí. Z připojeného rozsudku Krajskéhosoudu v Praze, sp. zn. 26 Ca 275/95, Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 6. 1996, poslední den lhůty připadl proto na 5. 8. 1996. Vzhledem k tomu, že z razítka na zásilce je zřejmé, že ústavní stížnost byla předána k přepravě teprve 7. 8. 1996, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh navrhovatele dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 20. 8. 1996soudkyně Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru