Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 222/02Usnesení ÚS ze dne 20.05.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost - § 43/1/d)
Předmět řízení
práva národnostních a etnických menšin
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkPromlčení
Trestný čin
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.222.02
Datum podání12.04.2002
Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 219, § 259

141/1961 Sb., § 159 odst.2


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 222/02 ze dne 20. 5. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele F. K., zastoupeného advokátem JUDr. M. L., CSc., o návrhu ze dne 5. 4. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 5. 4. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 4. 2002, se navrhovatel domáhá, aby Ústavní soud vyslovil, že stanoviska státních orgánů ČR, uvedených v ústavní stížnosti, nejsou v souladu s Mezinárodní úmluvou o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti přijatou dne 26. 11. 1968 v New Yorku a s čl. 10 Ústavy ČR.

Ústavní soud navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu (§ 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu) a současně jej vyzval, aby shora uvedené návrhové žádání doplnil s ohledem na kompetence Ústavního soudu (§ 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 43 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Navrhovatel dodal dne 9. 5. 2002 Ústavnímu soudu řádnou plnou moc pro JUDr. M. L., CSc., k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Zároveň doplnil návrhové žádání tak, že: "Navrhovatel navrhuje, aby Ústavní soud ČR, vzhledem ke skutečnostem uvedeným v jeho podání, rozhodl tak, že v hromadné vraždě v T. v květnu 1945, při níž byl zavražděn otec navrhovatele, nešlo o individuální vraždu jeho otce, ale o genocidium, které je nepromlčitelné, a vyslovil, že stanoviska státních orgánů, jež jsou uvedena v návrhu z 5. 4. 2002, nejsou v souladu s Mezinárodní úmluvou o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti přijaté dne 26. 11. 1968 v New Yorku a s čl. 10 Ústavy ČR."

Ústavní soud návrh přezkoumal. Dle ustanovení čl. 87 Ústavy ČR je Ústavní soud oprávněn rozhodovat výhradně ve věcech v tomto článku uvedených. Projednávaný návrh ovšem nespadá pod žádný z případů, v nichž by byl Ústavní soud ve smyslu uvedeného ustanovení oprávněn rozhodovat.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímusoudu nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh, k jehož projednání není příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru