Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 220/14 #1Usnesení ÚS ze dne 03.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.220.14.1
Datum podání19.01.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 220/14 ze dne 3. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti občanského sdružení CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ: 22827854, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava, Hulváky, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2013 č. j. 55 C 79/2012-27 a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2013 č. j. 71 Co 402/2013-40, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 16. 1. 2014 označeným jako ústavní stížnost, doručeným do datové schránky Ústavního soudu dne 19. 1. 2014, se stěžovatel domáhal zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů vydaných v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel nebyl právně zastoupen a v podání žádal, aby mu pro řízení před Ústavním soudem byl ustanoven zástupce z řad advokátů.

Výzvou ze dne 22. 1. 2014, doručenou stěžovateli do datové schránky dne 25. 1. 2014, Ústavní soud upozornil stěžovatele, že jeho návrh trpí vadami, pro které není prozatím jako ústavní stížnost projednatelný, a vyzval ho, aby vytýkané vady, především absenci právního zastoupení, odstranil ve lhůtě 20 dnů. Soudkyně zpravodajka současně stěžovatele informovala, že Ústavní soud neustanovuje stěžovatelům právní zástupce, tito však mají možnost žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl ve výzvě uveden. Stěžovatele rovněž poučila o tom, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut.

Podáním ze dne 21. 2. 2014 stěžovatel požádal Ústavní soud, aby mu k odstranění vad byla poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů, neboť se obrátil na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta, avšak dosud neobdržel žádné vyjádření.

Žádosti stěžovatele Ústavní soud mlčky vyhověl, avšak po zjištění, že vady návrhu nebyly odstraněny ani v prodloužené lhůtě, postupoval ve smyslu již zmíněného poučení.

Pro úplnost lze uvést, že podle databáze evidence ústavních stížností stěžovatel dosud podal Ústavnímu soudu 122 prakticky totožných (vadných) návrhů. Ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 3933/13 stěžovatel požádal Českou advokátní komoru o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem, komora však řízení zastavila (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), neboť stěžovatel, který je právnickou osobou, nedoložil, kdo je oprávněn za něj jednat, resp. nedoložil ani originál plné moci opravňující konkrétní osobu - Martina Horáka - k jeho zastupování.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2014

Milada Tomková, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru