Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 22/17 #1Usnesení ÚS ze dne 09.02.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Brno-venkov
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.22.17.1
Datum podání02.01.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 22/17 ze dne 9. 2. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce Vojtěcha Šimíčka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele P. S., t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice, zastoupeného Mgr. Martou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem Moravské náměstí 15, Brno, proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 3. 3. 2015, č.j. Nc 121/2013-242, a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2016, č.j. 13 Co 165/2015-330, takto:

Opatrovníkem nezletilého F. S., a nezletilé Š. S., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městský úřad Šlapanice.

Odůvodnění:

Stěžovatel napadá v záhlaví označená rozhodnutí Okresního soudu Brno-venkov a Krajského soudu v Brně, kterými bylo rozhodováno ve věci péče o nezletilé.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Ústavní stížnost stěžovatele napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilých, přičemž nezletilí mají postavení vedlejších účastníků řízení o ústavní stížnosti. Protože jejich zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilých v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu věci se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městský úřad Šlapanice), který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2017

Jiří Zemánek v. r.

předseda II. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru