Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2177/10 #1Usnesení ÚS ze dne 23.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.2177.10.1
Datum podání28.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2177/10 ze dne 23. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele Ing. L. M., advokátem nezastoupeného, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se dne 28. 7. 2010 obrátil na Ústavní soud s návrhem směřujícím proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 2. 2010, č. j. 3 T 58/2005-2057, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. 9 To 164/2010, jimiž měl být rozhodováno o jeho žádosti o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu. Obecné soudy žádosti nevyhověly. S tím stěžovatel nesouhlasil a v podání vysvětlil proč.

Protože uvedené podání nemělo náležitosti ústavní stížnosti, jak to vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván přípisem datovaným dnem 3. 8. 2010 k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení; přípis obsahoval podrobné pokyny, jak při nápravě formálních nedostatků postupovat. Současně byl stěžovatel upozorněn, že pokud se tak nestane, bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Jak vyplývá z údajů na vrácené doručence, výzvu stěžovatel nepřevzal. Dne 6. 8. 2010 (pátek) proto byla uložena a připravena k vyzvednutí. Protože si ji stěžovatel v úložní době nevyzvedl, jejím posledním dnem - 16. 8. 2010 (pondělí) - se výzva považuje za doručenou. Následujícího dne pak počala stěžovateli plynout ve výzvě určená lhůta k nápravě vytčených vad. Ve stanovené lhůtě, resp. až do dne rozhodnutí o návrhu, však stěžovatel nijak nereagoval.

V řízení o ústavní stížnosti je nezbytné, aby byli stěžovatelé právně zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a to již při jejím podání. Stěžovatel však zastoupen nebyl a není. K podání rovněž nebyla v rozporu s dikcí zákona o Ústavním soudu připojena kopie napadených rozhodnutí.

Protože vytčené nedostatky nebyly odstraněny ani přes výzvu soudce zpravodaje, nebylo možno postupovat jinak, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu stanovené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2010

Jiří Nykodým

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru