Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2174/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.2174.10.1
Datum podání28.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2174/10 ze dne 25. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Mgr. P. Č., zastoupeného Mgr. Jiřím Kafkou, advokátem se sídlem Liberec, Pražská 4, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2010 ve věci sp. zn. 3 Ko 26/2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým měla být porušena jeho základní práva garantovaná v ustanovení čl. 3 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Současně tím mělo být porušeno ustanovení čl. 90 Ústavy.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda podání splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Napadeným usnesením vrchního soudu bylo odmítnuto stěžovatelovo odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2010 ve věci sp. zn. 77 K 48/2005. Dle ustanovení § 229 odst. 4 občanského soudního řádu je přitom možno podat žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto odvolání (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1817, 1818). Podává-li proto stěžovatel ústavní stížnost proti napadenému rozhodnutí vrchního soudu, jedná se zjevně o ústavní stížnost předčasnou, a proto o podání ve smyslu zákona o Ústavním soudu nepřípustné.

Je přitom třeba připomenout, že Ústavní soud je vázán petitem ústavní stížnosti, jímž stěžovatel sám vymezuje předmět řízení, pročež z jeho rámce nemůže v duchu zásady iudex ne eat ultra petita partium jakkoli vybočit. Pouze pro úplnost Ústavní soud dodává, že ve stěžovatelem odkazovaném nálezu ve věci sp. zn. II. ÚS 1816/08 byla procesní situace stěžovatele odlišná od procesní situace v projednávané věci (ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti ČR - KS v Brně na zaplacení odměny a náhrady hotových výdajů správce konkursní podstaty, uvedené ve výroku rozhodnutí rušícího konkurs).

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo než mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítnout jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2010

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru