Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2159/17 #1Usnesení ÚS ze dne 08.08.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 10
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.2159.17.1
Datum podání12.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2159/17 ze dne 8. 8. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele Martina Heřmana, označeném jako ústavní stížnost, kterým se domáhá "nápravy u Ústavního soudu", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako ústavní stížnost, jejímž obsahem je stručná rekapitulace řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 10 o zaplacení částky 33.368 Kč s příslušenstvím. V tomto řízení soud vyhověl žalobci, protože se stěžovatel (žalovaný) úmyslně nedostavil k jednání. Stěžovatel však se žalobou nesouhlasil, podal odpor proti platebnímu rozkazu, avšak soud nevzal jeho názory do úvahy a nemohl tak prý dospět ke spravedlivému rozsudku. Proto se stěžovatel domáhá nápravy u Ústavního soudu.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatel v tomto řízení přesně domáhá a z jakých ústavněprávních důvodů, a pro řízení před Ústavním soudem nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění procesních a obsahových nedostatků podání byl navrhovatel vyzván přípisem, jemu doručeným dne 14. 7. 2017, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Na tuto výzvu navrhovatel zareagoval přípisem ze dne 14. 7. 2017 tak, že návrh se týká dvou blíže specifikovaných soudních rozhodnutí. Dále označil shora popsanou výzvu Ústavního soudu k odstranění vad ústavní stížnosti za zastrašování a nucení obstarat si advokáta, byť tato povinnost ze zákona údajně přímo neplyne. Přitom s advokátem (a s Českou advokátní komorou to platí ještě více) je obtížné vyjednávat a "po úspěšném absolvování takového vyjednávání už nemohu v řízení svobodně projevovat mé názory, protože by mi advokát mohl dát výpověď a já bych nebyl schopen absolvovat vyjednávání znovu."

Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 3. 8. 2017. Proto byl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2017

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru