Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 212/96Usnesení ÚS ze dne 12.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.212.96
Datum podání31.07.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 212/96 ze dne 12. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 212/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti

1) Dipl. ing. P.P.,

2) MUDr. L.P.,

3) L.T.-D.,

všichni zastoupeni advokátem JUDr. J.N., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7.5.1996, sp.zn. 20 Co 205/95, takto:

Ústavnístížnostseodmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst.1 písm. f) zák.č. 182/1993 Sb., návrh odmítl, neboť podaná stížnost je nepřípustná.

1

II.ÚS 212/96

Dne 31.7.1996 obdržel Ústavní soud stížnost shora uvedených stěžovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7.5.1996, sp.zn. 20 Co 205/95, kterým byl rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 14.11.1994, čj. 4 C 1093/93-40, změněn ve výroku tak, že se žaloba stěžovatelů zamítá, pokud se týká žalobního návrhu stěžovatelů, že podle ust. § 8 odst. 2 a 3 zák.č. 118/1948 Sb., nepřešlo vlastnické právo k pozemku p.č. 49 a domu č.p. 36 k.ú. M.B., z L.P., na čs. stát znárodněním a že se tímto ruší všechny zápisy zapsané v knihovní vložce č. 33 pozemkové knihy kat. území M.B., od běžného čísla 7 výše.

Odvolací soud zároveň rozhodl, že se jedná o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu a připustil proto, ve smyslu § 231 odst.1 o.s.ř., proti svému rozsudku dovolání.

Podané dovolání nebylo do doby podání ústavní stížnosti vyřízeno, takže podaná ústavní stížnost nesplňuje podmínku uvedenou v ust. § 75 odst.1 ve vztahu v ust. § 72 odst.2 a 4 zák.č. 182/1993 Sb.

Podaná stížnost je nepřípustná vzhledem k tomu, že stěžovatelé nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon (v daném případě občanský soudní řád) k ochraně jejich práv poskytuje.

Ústavní soud je povolán rozhodovat v individuálních věcech na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených, u nichž nelze protiústavnost napravit jinými procesními prostředky.

Spolu s ústavní stížností byl podán návrh na zrušení ust. čl. I bodu 6 vyhlášky ministra vnitřního obchodu č. 2474 ze dne 30.11.1949.

Vzhledem k tomu, že návrh na zrušení části právního předpisu sleduje způsob vyřízení ústavní stížnosti, bylo nutno i tento

2

II.ÚS 212/96

návrh s ohledem na ust. § 75 odst.1 a § 74 zák.č. 182/1993 Sb. odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12.2.1997JUDr. Antonín Procházka

Soudce zpravodaj

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru