Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2089/11 #1Usnesení ÚS ze dne 27.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Praha 15
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkopravný prostředek - řádný
správní žaloba
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.2089.11.1
Datum podání15.07.2011
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 65 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2089/11 ze dne 27. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti H. M., zastoupené JUDr. Lumírem Mondokem, advokátem, se sídlem v Praze, směřující proti

- rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 15 o umístění stavby ze dne 30. 5. 2006, č. j. 24675/05/OÚR/VLe

- souhlasu Úřadu Městské části Praha 15 s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 1. 12. 2006, č. j. 046920/06/OÚR/Vle

- rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 15 o vydání stavebního povolení ze dne 15. 2. 2007, č. j. 007597/07/OV/SVi

- rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 15 o prodloužení stavebního povolení ze dne 16. 3. 2009, č. j. 002700/09/OV/SPo

- územním souhlasům Úřadu Městské části Praha 15 s vytvořením kanalizačních přípojek splaškových vod

ze dne 25. 11. 2010, č. j. 40751/2010/OV/Mur,

ze dne 22. 12. 2010, č. j. 43773/2010/OUPSU/Mur,

ze dne 27. 12. 2010, č. j. 43771/2010/OUPSU/Mur

ze dne 27. 12. 2010, č. j. 43772/2010/OUPSU/Mur

ze dne 28. 12. 2010, č. j. 44121/2010/OUPSU/Mur

ze dne 29. 12. 2010, č. j. 44119/2010/OUPSU/Mur

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28641/2010/OV/KNo

ze dne 6. 9. 2010, č. j. 28642/2010/OV/KNo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28633/2010/OV/KNo

ze dne 8. 9. 2010, č. j. 28635/2010/OV/KNo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28644/2010/OV/JSo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28643/2010/OV/JSo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28645/2010/OV/JSo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28646/2010/OV/JSo

ze dne 7. 9. 2010, č. j. 28647/2010/OV/JSo, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

zpravodaj

Stěžovatelka se dne 15. července 2011 obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení v záhlaví specifikovaných rozhodnutí souvisejících s výstavbou kanalizační sítě, neboť se jejich vydáním cítí dotčena na svých právech chráněných Listinou základních práv a svobod, a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod; konkrétně zmiňuje právo na ochranu svého vlastnictví a na spravedlivý proces. Tvrdí, že o existenci napadených rozhodnutí se dozvěděla teprve dne 18. 5. 2010 (zřejmě však mínila uvést 18. 5. 2011), návrh tedy podala v běhu stížní lhůty. V textu podání pak vedle charakteristiky napadených rozhodnutí především obšírně popsala okolnosti, za nichž došlo (dle jejího názoru chybně) k duplicitnímu zápisu vlastnického práva k jejím pozemkům. Dále zdůvodňuje, proč byla nesprávně opomenuta jako účastník územního a stavebního řízení, které vydání napadených rozhodnutí předcházelo.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení podaného návrhu, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti, a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

Stěžovatelka sama v textu svého podání uvedla (str. 6 textu), že "z opatrnosti" podala zároveň s ústavní stížností z důvodu nezákonnosti či nicotnosti také správní žalobu k příslušnému správnímu soudu, v níž vytýká napadeným rozhodnutím stejné vady, jako to činí v ústavní stížnosti.

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv a svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zpravidla podat pouze tehdy, když stěžovatel ještě před jejím podáním vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). V projednávané věci stěžovatelka podala proti rozhodnutím správního úřadu správní žalobu. O té dosud nebylo rozhodnuto, ústavní stížnost je proto nutno hodnotit jako předčasnou.

Za dané situace musel soudce zpravodaj ústavní stížnost jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru