Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2017/08 #2Usnesení ÚS ze dne 02.09.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.2017.08.2
Datum podání12.08.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2017/08 ze dne 2. 9. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 2. září 2008 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti F. J., proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 18 Co 257/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá .

Odůvodnění:

Dne 12. 8. 2008 bylo Ústavnímu soudu doručeno stručné podání stěžovatele, v němž se domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo jak obsahové (absence ústavněprávně relevantní argumentace a konkrétní argumentace porušením ústavně garantovaných základních práv či svobod), tak formální vady (stěžovatel nebyl právně zastoupen a k podání nebyla přiložena kopie rozhodnutí, na něž text návrhu odkazuje), byl stěžovatel přípisem ze dne 19. 8. 2008 vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s výslovným poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude jeho návrh odmítnut.

Dne 2. 9. 2008 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, kterým však vytýkané vady neodstranil.

Zákonná šedesátidenní lhůta stanovená zákonem o Ústavním soudu je podle soudce zpravodaje plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti a její faktické prodlužování stanovováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být výjimečné, neboť v takovém případě je stěžovatel zvýhodňován oproti ostatním stěžovatelům, kteří této zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. Stěžovatel podal svou ústavní stížnost ke konci 60 denní zákonné lhůty která je stanovena zákonem o Ústavním soudu a nadto v minulosti byl 21 krát účastníkem řízení před Ústavním soudem, a tudíž mu náležitosti bezvadného podání musely být známy.

Za této situace nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2008

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru