Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1986/10 #1Usnesení ÚS ze dne 17.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 7
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1986.10.1
Datum podání09.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1986/10 ze dne 17. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. J. L., zastoupené Mgr. Martinou Klvaňovou, advokátkou se sídlem v Praze, Mánesova 864/19, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2010 sp. zn. 12 Co 100/2010 a proti výroku II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 29. 5. 2009 sp. zn. 31 C 93/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou bez obligatorního zastoupení advokátem a kopie napadeného rozhodnutí k poštovní přepravě dne 8. 7. 2010, se navrhovatelka domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, jimiž bylo rozhodováno o zastavení řízení a úhradě nákladů řízení.

Dříve, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je povinen přezkoumat procesní náležitosti ústavní stížnosti.

K ústavní stížnosti, podepsané toliko advokátkou Mgr. Martinou Klvaňovou, nebyla přiložena plná moc, kterou by ji Ing. J. L. (v ústavní stížnosti označená coby stěžovatelka) udělila pro sepis stížnosti a zastupování před Ústavním soudem, ani kopie napadených rozhodnutí. Jmenovaná advokátka byla proto vyzvána přípisem Ústavního soudu, který jí byl doručen dne 21. 7. 2010, k odstranění uvedených vad ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy a byla upozorněna na následky marného uplynutí stanovené lhůty. Na uvedenou výzvu bylo reagováno až dne 13. 8. 2010. Tento přípis navíc neodstranil vadu, spočívající v připojení kopie napadeného rozhodnutí.

Nebyly tak odstraněny formální vady ústavní stížnosti, resp. nebyly odstraněny včas. Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") totiž vyžaduje, aby k ústavní stížnosti byla připojena plná moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem, která je důkazem o tom, že fyzická či právnická osoba má v úmyslu ústavní stížnost podat (srov. § 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu). To se do konce běhu soudcovské lhůty pro odstranění vad podání nestalo, navíc, ani v době rozhodování není ústavní stížnost perfektní pro absenci kopie napadeného rozhodnutí.

Zbývá dodat, že Ústavní soud se mnohokrát přihlásil k zásadě vigilantibus iura scripta sunt. Ze shora vyložených důvodů byla ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2010

Stanislav Balík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru