Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1960/11 #2Usnesení ÚS ze dne 28.11.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - advokát
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.1960.11.2
Datum podání04.07.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1960/11 ze dne 28. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele JUDr. R. Ch., advokáta, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 10 To 41/2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 4. 7. 2011 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, podaný jménem J. Ř. Návrh byl podepsán advokátem JUDr. R. Ch. a k návrhu bylo přiloženo pouze ustanovení tohoto advokáta obhájcem obviněného v trestním řízení vedeného u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 2 T 142/2008 (ze dne 14. 11. 2011). Plná moc přiložena nebyla.

Z podaného návrhu tedy nevyplynulo, že je advokát oprávněn na základě plné moci ve smyslu ust. § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jednat jménem J. Ř. Proto byl stěžovatel vyzván k předložení plné moci a odstranění i dalších vad návrhu, pro které je návrh prozatím věcně neprojednatelný. Stěžovatel přes opakovanou výzvu zásilku nepřevzal. O nezbytnosti odstranění vad podání byl informován rovněž JUDr. Ch., kterému byl přípis Ústavního soudu doručen dne 22. 10. 2011. Lhůta stanovená na 20 dnů marně uplynula dnem 11. 11. 2011.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nelze učinit jiný závěr než, že návrh, týkající se J. Ř. podal svým jménem JUDr. R. Ch. jako navrhovatel. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, však návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti může podat jen fyzická nebo právnická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, byly porušeny základní práva a svobody chráněné ústavními zákony. V předmětné věci však z návrhu vyplývá, že navrhovatel nebyl účastníkem řízení, v jehož rámci bylo vydáno napadené rozhodnutí.

Plná moc k zastupování účastníka v řízení před Ústavním soudem, jako nepominutelná procesní náležitost musí být Ústavnímu soudu předložena spolu s tím kterým podáním, v posuzované věci tedy v okamžiku, kdy řízení před Ústavním soudem mělo být zahájeno (§ 27 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu). Zástupce sám bez plné moci před Ústavním soudem jednat nemůže, a proto ve smyslu ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu byl návrh posouzen jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným a s ohledem na uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písmeno c) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru