Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1957/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1957.10.1
Datum podání08.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1957/10 ze dne 21. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. H., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 13. 10. 2008 sp. zn. 1 T 100/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 8. 7. 2010, stěžovatel požádal o přezkoumání v záhlaví uvedeného odsuzujícího rozsudku, jehož závěry jsou dle jeho názoru postaveny pouze na domněnkách.

Z obsahu listin, které si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno, že napadeným rozsudkem byl stěžovatel uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví dle § 221 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 3 let. Současně bylo rozhodnuto o náhradě způsobené škody. Odvolání stěžovatele Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 1. 2009 sp. zn. 5 To 462/2008 zamítl a následně podané dovolání Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. 5. 2009 sp. zn. 6 Tdo 582/2009 odmítl jako nepřípustné. Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo doručeno stěžovateli uložením zásilky u pošty dne 23. 6. 2009 (fikce doručení nastala desátým dnem od uložení) a jeho obhájci dne 23. 6. 2009.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému přezkumu, je povinen prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud připomíná, že jde o lhůtu kogentní, jejíž nedodržení nemůže Ústavní soud prominout.

Posledním rozhodnutím ve věci je usnesení Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání stěžovatele, které bylo obhájci stěžovatele doručeno dne 23. 6. 2009 a stěžovateli desátým dnem od uložení zásilky dne 23. 6. 2009. Pokud byla ústavní stížnost podána až dne 7. 7. 2010, stalo se tak zjevně daleko po uplynutí stanovené 60ti denní lhůty.

Z výše uvedených důvodů, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako opožděně podaný návrh.

Ústavní soud nepřehlédl, že návrh stěžovatele trpí dalšími formálními nedostatky, a že stěžovatel není pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. K odstranění těchto vad však stěžovatele nevyzýval, neboť ani jejich náprava by nic nemohla změnit na tom, že ústavní stížnost není pro opožděnost přijatelná k meritornímu projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2010

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru