Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 191/99Usnesení ÚS ze dne 21.07.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
Věcný rejstříkNáklady řízení
EcliECLI:CZ:US:1999:2.US.191.99
Datum podání16.04.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 123, § 147


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 191/99 ze dne 21. 7. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 191/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Bytového družstva H., zastoupeného JUDr. R. Š., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.l.1999, č.j. 7 Cmo 846/98-33, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se návrhem označeným jako ústavní stížnost domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.l.1999, č j. 7 Cmo 846/98. Návrh byl odeslán faxem dne 16.dubna 1999 a téhož dne byl doručen Ústavnímu soudu. Originál podání byl podán k poštovní přepravě 22.dubna 1999.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Ústavní soud zjistil, že v posuzované věci bylo rozhodnutím o posledním opravném prostředku usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.l.1999, č j. 7 Cmo 846/98, které bylo stěžovateli, resp. jeho tehdejší právní zástupkyni doručeno 15.2.1999. Tento den se proto považuje za první den šedesátidenní lhůty (viz usnesení ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 182/95, in Sbírka nálezů a usnesení - svazek 4., vydání 1., Praha, C.H. Beck 1996, č. 20) a jejím posledním dnem byl 15. duben 1999. Je tedy evidentní, že ústavní stížnost byla podána po zákonem stanovené lhůtě.

Podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem. Podmínky citovaného ustanovení jsou splněny, nebot' návrh byl podán po uplynutí lhůty vymezené 60 denní lhůty. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné ( 43 odst 3).

V Brně dne 21.7.1999

JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru