Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1869/11 #1Usnesení ÚS ze dne 21.02.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.1869.11.1
Datum podání24.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1869/11 ze dne 21. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti K. W., zastoupeného JUDr. Vladimírem Doležalem, advokátem se sídlem Dobrovského 10, 170 00 Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 18 Co 92/2008 - 86 ze dne 2. 4. 2008, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, č. j. 19 C 17/2006 - 69 ze dne 7. 11. 2007, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 22. června 2011 podal stěžovatel Ústavnímu soudu stížnost proti výše uvedeným soudním rozhodnutím, která Ústavnímu soudu došla dne 24. června 2011. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem o Ústavním soudu (chyběla zvláštní plná moc pro zastupování stěžovatele před Ústavním soudem), byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 19. ledna 2012 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy s poučením, že jinak Ústavní soud stížnost odmítne.

Výzva k odstranění vad podání byla právnímu zástupci stěžovatele doručena dne 6. února 2012 (§ 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "o. s. ř."). Pětidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 7. února 2012, přičemž vypršela dnem 13. února 2012 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Stěžovatel, resp. jeho právní zástupce na výzvu dosud nijak nereagoval, vady neodstranil, ani nepodal žádost o prodloužení lhůty k jejich odstranění. Za této situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. února 2012

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru