Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1869/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Praha
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
Poznámkave znění opravného usnesení ze dne 7. 9. 2010
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1869.10.1
Datum podání29.06.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1869/10 ze dne 25. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu JUDr. J. M., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2010, č. j. 29 Cdo 2494/2008-527, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. ledna 2008, sp. zn. 1 Ko 1/2008,*) a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. října 2007, č. j. K 107/94-416, takto:

-------------------------------------------------

*) ve znění opravného usnesení ze dne 7. 9. 2010

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 28. června 2010, které Ústavní soud obdržel dne 29. června 2010, brojil navrhovatel proti v záhlaví citovaným rozhodnutím vydaným v konkursním řízení, a jež se měla týkat rozhodnutí o odměně správce konkursní podstaty.

2. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“). Navrhovatel v prvé řadě nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další požadované náležitosti (např. nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva). Ústavní soud proto vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Navrhovatel obdržel výzvu k odstranění vad podání dne 13. července 2010. Až po uplynutí této lhůty byl doručen Ústavnímu soudu přípis navrhovatele (podán k poštovní přepravě dne 17. srpna 2010), v němž požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání o 15 dnů, neboť se mu z důvodu dovolených nepodařilo zajistit advokáta, který by byl ochoten jej v řízení o ústavní stížnosti zastupovat. Pro případ, že by jeho žádosti nebylo možno vyhovět, navrhovatel uvedl, že je srozuměn s jejím odmítnutím.

4. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději ve čtvrtek dne 12. srpna 2010) a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Žádosti o prodloužení lhůty Ústavní soud nemohl vyhovět, neboť byla doručena po stanovené lhůtě.

5. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2010

Jiří Nykodým

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru