Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1841/10 #1Usnesení ÚS ze dne 19.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1841.10.1
Datum podání25.06.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1841/10 ze dne 19. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu M. P., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel podal dne 22. června 2010 k poštovní přepravě návrh, označený jako stížnost pro porušení zákona. Není z něj zcela zřejmé, které věci se přesně týká a co sleduje, resp. jaké základní právo nebo svoboda stěžovatele měly být konkrétně porušeny a čím, nebyly k němu přiloženy kopie žádných rozhodnutí, návrh nebyl předložen v dostatečném poštu stejnopisů a evidentně nebyl sepsán advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi. Proto byl stěžovatel vyzván, aby uvedené vady, bránící věcnému projednání návrhu, odstranil ve třicetidenní lhůtě.

2. Na výzvu stěžovatel reagoval dopisem ze dne 2. července 2010 v němž uvedl, že jeho stížnost směřuje proti "usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. prosince 2008" ve věci přeměny jeho podmíněně uloženého trestu odnětí svobody. Namítal jednak to, že bylo vydáno bez toho, aby měl soud k dispozici spis Okresního soudu Mladá Boleslav, sp. zn. 2 T 237/07, a nezapočetl mu vazbu, v níž byl od 10. září 1991 do 19. března 1993. Dále uvedl, že nemá k dispozici "žádný dokument", který by mohl předložit a navíc se domnívá, že příslušným soudním spisem může Ústavní soud "disponovat bez omezení". Své právní zastoupení označil za "irelevantní" s ohledem na to, že v předmětném řízení rovněž nebyl právně zastoupen a ani nemá možnosti a prostředky, jak by si zástupce zvolil.

3. Ústavní soud přípisem ze dne 19. července 2010 stěžovateli sdělil, že zákonné povinnosti předložit kopii rozhodnutí o posledním procesní prostředku k ochraně práva se nelze zprostit odkazem na to, že je založeno ve spise orgánu veřejné moci. Současně byl stěžovatel informován o možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta v případě, že se nemůže domoci právních služeb advokáta.

4. Konečně dopisem ze dne 2. srpna 2010 stěžovatel sdělil, že má z "dokumentů" k dispozici jedině odpověď Odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti č. j. 1435/2010-ODSK-ODSK/3 ze dne 28. července 2010, kterou ke svému dopisu připojil. Dále zopakoval, že nemá možnost domoci se právního zastoupení s ohledem na to, že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody.

5. Poskytnutá lhůta k odstranění vad uplynula v pondělí dne 2. srpna 2010.

6. Ze shora uvedeného je patrno, že návrh stěžovatele i po uplynutí lhůty zůstal nadále věcně neprojednatelný, protože stěžovatel neodstranil ani jednu z vytknutých vad. Pokud jde o absenci právního zastoupení, stěžovatel evidentně ignoroval možnost obrátit se v této věci na Českou advokátní komoru, přestože mu v písemném styku s kýmkoliv evidentně vůbec nic nebrání.

7. Ze shora vyložených důvodů byl návrh stěžovatele mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy pro neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2010

Jiří Nykodým

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru