Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1819/08 #1Usnesení ÚS ze dne 16.12.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.1819.08.1
Datum podání22.07.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1819/08 ze dne 16. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Ing. I. E., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 6 Cmo 10/2008-59, za účasti Vrchního soudu v Olomouci, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. července 2008 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení.

2. Ústavní stížnost vykazuje vady. Evidentně nebyla vypracována advokátem ani k ní nebyla přiložena plná moc. Není zcela zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo nebo svoboda stěžovatele měly být porušeny a v čem toto porušení konkrétně spočívá. Nebyla předložena v dostatečném počtu stejnopisů, ani nebyla připojena kopie rozhodnutí, jehož zrušení se stěžovatel domáhá. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění uvedených vad a byla mu k tomu stanovena třicetidenní lhůta.

3. Dopisem doručeným dne 28. července 2008 sdělila manželka stěžovatele, Ing. L. E., že byl stěžovatel hospitalizován, s tím, že o ukončení hospitalizace a léčby bude stěžovatel informovat Ústavní soud sám. Údaje obsažené v tomto dopisu nebyly ničím doloženy.

4. Dopisem doručeným dne 8. srpna 2008 dvakrát požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad s ohledem na svůj zdravotní stav. Žádost doložil zprávou praktické lékařky ze 4. srpna 2008, podle níž se stěžovatel nachází v domácím léčení v rekonvalescenci po rozsáhlém operačním zákroku. V návaznosti na to byla stěžovateli prodloužena lhůta k odstranění vad o šedesát dnů.

5. Dopisem doručeným dne 17. října 2008 stěžovatel s ohledem na svůj zdravotní stav a situaci opětovně požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad a současně požádal o ustanovení advokáta. K tomuto dopisu nebylo nic dalšího přiloženo. V návaznosti na to byl stěžovatel jednak v souladu s ustálenou rozhodovací činností Ústavního soudu informován o tom, že Ústavní soud není oprávněn mu advokáta sám ustanovit (např. sp. zn. III. ÚS 296/97, U 20/10 SbNU 409, aj.), a byl poučen o možnosti obrátit se v této věci na Českou advokátní komoru za podmínek podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii. Současně byla stěžovateli prodloužena lhůta k odstranění vad o třicet dnů s upozorněním, že se jedná o poslední prodloužení z téhož důvodu - tj. již uvedené hospitalizace s následnou rekonvalescencí. Tato lhůta uplynula marně v pátek dne 5. prosince 2008.

6. Ústavní soud tedy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy pro neodstranění vad ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2008

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru