Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1801/12 #1Usnesení ÚS ze dne 07.06.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Brno
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - KÚ kraje Vysočina
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.1801.12.1
Datum podání14.05.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1801/12 ze dne 7. 6. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Ing. M. Š., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Pavlíkem, advokátem, se sídlem v Třebíči, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2012, č. j. 4 As 41/2011-33, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2011, č. j. 57 A 73/2011-13, a rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 4. 5. 2011, č. j. KUJI 31390/2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se podaným návrhem domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tím, že se cítí dotčen v právu na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Soudce zpravodaj musí vždy nejprve zkoumat, zda jsou splněny formální předpoklady věcného projednání ústavní stížnosti. Jedním z nich je zachování stížní lhůty. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Takovým prostředkem byl v případě stěžovatele rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Na kopii předmětného rozhodnutí, kterou stěžovatel k ústavní stížnosti připojil, je otisk prezenčního razítka s datem 8. 3. 2012. Soudce zpravodaj v příslušné kanceláři Nejvyššího správního soudu ověřil, že toto datum odpovídá dni doručení rozsudku stěžovateli. K poštovní přepravě byla ústavní stížnost podána dne 11. 5. 2012. Šedesáti denní lhůta k podání ústavní stížnosti však marně uplynula již dne 7. 5. 2012 (pondělí). Přitom ustanovení zákona o Ústavním soudu o délce lhůty k podání stížnosti je kogentní povahy, a Ústavní soud tedy nemůže tuto lhůtu prominout ani prodloužit, byť byla zmeškána o jeden jediný den (srov. např. též usnesení IV. ÚS 248/96, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

V daném případě tak byla ústavní stížnost podána opožděně.

Za dané situace nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout bez věcného projednání jako opožděně podanou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2012

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru