Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1795/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.1795.11.1
Datum podání16.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1795/11 ze dne 13. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti P. M., advokátem nezastoupeného, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 28. 3. 2011, sp. zn. 12 Co 72/2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se podaným návrhem domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí. Tvrdil, že jím došlo k zásahu do jeho základních práv chráněných ústavním pořádkem. Konkrétně měly být porušeny čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 3 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina).

Soudce zpravodaj musí vždy nejprve zkoumat, zda jsou splněny formální předpoklady věcného projednání ústavní stížnosti. Jedním z nich je zachování stížní lhůty. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Takovým prostředkem bylo v případě stěžovatele napadené usnesení krajského soudu.

Soudce zpravodaj si od Okresního soudu v Jeseníku, který ve věci rozhodoval v prvém stupni, vyžádal kopii příslušné doručenky. Z ní vyplývá, že zásilka s napadeným usnesením byla stěžovateli vhozena do domovní schránky v pátek 15. 4. 2011. Napadené usnesení nespadá do kategorie těch, která by bylo potřeba doručovat do vlastních rukou (viz § 49 odst. 1 a § 168 odst. 2 občanského soudního řádu). Doručuje se proto jako "jiná písemnost" v režimu § 50 občanského soudního řádu. Dle jeho prvého odstavce platí, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti. Jak bylo výše řečeno, jako toto datum je na doručence uveden patnáctý duben tohoto roku. To je také den doručení. Krom toho je vhodné ještě poznamenat, že sám stěžovatel si na kopii napadeného rozhodnutí, kterou předložil Ústavnímu soudu spolu s návrhem, poznamenal uvedené datum jako den doručení ("DOŠLO 15. 4. 2011").

K poštovní přepravě byla ústavní stížnost podána dne 15. 6. 2011. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti však marně uplynula již dne 14. 6. 2011 (úterý). Přitom ustanovení zákona o Ústavním soudu o délce lhůty k podání stížnosti je kogentní povahy, a Ústavní soud tedy nemůže tuto lhůtu prominout ani prodloužit, byť byla zmeškána o jediný den (srov. např. též usnesení sp. zn. IV. ÚS 248/96 dostupné na http://nalus.usoud.cz).

V daném případě tak byla ústavní stížnost podána opožděně.

Stěžovatel dále nebyl v řízení zastoupen advokátem, jak to u fyzických osob zákon o Ústavním soudu bezvýjimečně vyžaduje. Soudce zpravodaj jej již ale k odstranění tohoto nedostatku nevyzýval, neboť vzhledem k výše uvedenému by to nemohlo odmítnutí návrhu odvrátit.

Za dané situace nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout bez věcného projednání jako opožděně podanou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru