Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1787/14 #1Usnesení ÚS ze dne 01.09.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
SOUD - OS Praha-západ
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.1787.14.1
Datum podání23.05.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1787/14 ze dne 1. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Milana Jelínka, zastoupeného JUDr. Klárou Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Španělská 742/6, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2014 č. j 24 Co 423/2013-793 a proti rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. prosince 2012 č. j. 12 Nc 53/2011-453 a ústavní stížnosti téhož stěžovatele proti postupu Okresního soudu Praha - západ ve věci sp. zn. 12 Nc 53/2011, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1787/14 a sp. zn. IV. ÚS 2294/15 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1787/14.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 23. května 2014, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2014 č. j. 24 Co 423/2013-793 a rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. prosince 2012 č. j. 12 Nc 53/2011-453, a to porušení práv stěžovatele zajištěných mu Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina"), Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 29. července 2015, se tentýž stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud vyslovil, že Okresnímu soudu Praha - západ se zakazuje, aby pokračoval v porušování jeho práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny, a Okresnímu soudu Praha - západ přikázal, aby rozhodl ve věci stěžovatelem podaných návrhů na výkon rozhodnutí a co nejdříve rozhodl ve věci sp. zn. 12 Nc 53/2011.

V případě, že by se ze strany Okresního soudu Praha - západ již nejednalo o aktuální protiústavní zásah do stěžovatelových práv, stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud vydal nález, ve kterém by konstatoval, že postupem Okresního soudu Praha - západ ve věci sp. zn. 12 Nc 53/2011 byla porušena základní práva stěžovatele zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny a v čl. 38 odst. 2 Listiny.

II.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Výše uvedené ústavní stížnosti se týkají téže věci a týchž účastníků. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. září 2015

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru