Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1728/10 #2Usnesení ÚS ze dne 30.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1728.10.2
Datum podání15.06.2010
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1728/10 ze dne 30. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o podnětu navrhovatele, označeného jako D. A G., ze dne 8. 6. 2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 6. 2010 obdržel Ústavní soud podnět v záhlaví označeného navrhovatele "k řízení ve věci ústavních práv a zákonných nároků", který byl dále doplněn obsáhlým podáním ze dne 13. 7. 2010.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo základní náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a v rozporu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu bylo podáno nekvalifikovaným způsobem, navrhovatel byl přípisem ze dne 19. 7. 2010 poučen o své povinnosti být jako účastník v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem včetně sepsání samotné ústavní stížnosti a byl upozorněn i na další podstatné náležitosti ústavní stížnosti. Současně byl informován o následcích, spojených s neodstraněním vytčených vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení přípisu Ústavního soudu.

Uvedená výzva byla navrhovateli opakovaně doručována na jím uvedenou adresu "Poste restarte 110 00 Praha 1" a vždy se vrátila jako nedoručená poté, co byla na příslušné poště uložena a ve stanovené lhůtě adresátem nevyzvednuta. Při ověřování adresy pobytu navrhovatele u Ministerstva vnitra České republiky Ústavní soud zjistil, že jménu, příjmení a datu narození, jimiž se navrhovatel v podání označil, neodpovídá žádná osoba. Vzhledem k tomuto zjištění Ústavní soud dále postupoval dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu, ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu a navrhovatele o vrácené zásilce, o způsobu jejího doručování i o možnosti jejího vyzvednutí v budově Ústavního soudu informoval sdělením vyvěšeným od 5. 10. 2010 do 4. 11. 2010 na úřední desce Ústavního soudu. Současně o tomto opatření navrhovatele vyrozuměl písemně (obyčejným způsobem) na jím uváděnou adresu, přičemž mu znovu zaslal stejnopis výzvy k odstranění vad podání. V mezidobí navrhovatel zaslal Ústavnímu soudu několik dalších obsáhlých podání, vytčené vady návrhu však ve stanovené lhůtě neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než podání navrhovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2010

Stanislav Balík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru