Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 164/03Usnesení ÚS ze dne 02.07.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.164.03
Datum podání20.03.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 164/03 ze dne 2. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti F. M., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 20.3.2003, stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud přezkoumal a zrušil rozsudek Okresního soudu Brno-venkov, ze dne 4.4.2001, sp. zn. 1 T 176/2000, kterým byl údajně stěžovatel odsouzen za spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 213 odst. 1 trestního zákona) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Soudce zpravodaj vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení přípisu odstranil vady podání s tím, že jej současně poučil o náležitostech ústavní stížnosti a povinném právním zastoupení v řízení před Ústavním soudem..

Písemnou výzvu spolu s poučením si stěžovatel na poště přes písemné oznámení nevyzvedl, takže tato písemnost byla po skončení úložní doby dne 17.4.2003, vrácena zpět odesílateli.

Soudce zpravodaj z opatrnosti zaslal stěžovateli shora uvedenou výzvu a poučení ještě jednou. Ve druhém případě byla písemnost na poště uložena dne 6.5.2003 a po skončení úložní doby dne 21.5.2003 byla opět vrácena zpět.

Z těchto skutečností je zřejmé, že stěžovatel úmyslně doporučené zásilky přes několikerá oznámení pošty nevyzvedává, takže soudce zpravodaj, s přihlédnutím k ustanovení § 46 odst. 4 občanského soudního řádu, konstatoval, že stěžovatel ve lhůtě jemu k tomu určené vady podání neodstranil, a proto z tohoto důvodu ústavní stížnost, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, odmítl, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, aniž se již zabýval obsahem dalšího podání stěžovatele, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 10.6.2003.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 2. července 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru