Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1634/14 #1Usnesení ÚS ze dne 08.07.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.1634.14.1
Datum podání12.05.2014
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1634/14 ze dne 8. 7. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti Veroniky Habdasové, proti postupu Krajského soudu v Ostravě ve věci sp. zn. KSOS 8 INS 2746/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podaným návrhem brojí proti postupu insolvenčního soudu, respektive insolvenční správkyně ve shora označeném insolvenčním řízení.

Jelikož návrh nesplňoval formální náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v prvé řadě požadavek na právní zastoupení advokátem, byla stěžovatelka přípisem ze dne 20. 5. 2014 vyzvána k odstranění vad podání. Rovněž byla upozorněna na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad; k odstranění vad podání byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů, jež počala běžet dne 23. 5. 2014.

Přípisem ze dne 23. 6. 2014 stěžovatelka požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání do doby, než bude Vrchním soudem v Olomouci rozhodnuto o jejím odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113.

K obsahu stěžovatelčina přípisu Ústavní soudu uvádí, že k prodloužení poskytnuté lhůty není žádný důvod, zvláště za situace, kdy sama stěžovatelka uvádí, že předmětné odvolací řízení nebylo dosud skončeno. Z uvedeného plyne, že projednávaná ústavní stížnost by patrně - i po případném odstranění formálních vad - musela být odmítnuta jako nepřípustná (předčasná). Současně je namístě uvést, že odmítnutí této ústavní stížnosti nepředstavuje překážku případného budoucího přístupu stěžovatelky k Ústavnímu soudu.

Protože tedy nebyly ve stanovené lhůtě vady projednávaného návrhu odstraněny, přičemž ze stěžovatelčina přípisu žádné relevantní důvody pro prodloužení této lhůty nevyplynuly (viz výše), Ústavní soud projednávaný návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014

Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru