Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1630/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.07.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - Litoměřice
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - OSZ Litoměřice
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ Ústí nad Labem
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - VSZ Praha
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - NSZ
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Kamýk
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1630.10.1
Datum podání07.06.2010
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1630/10 ze dne 21. 7. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu V. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel do datové schránky podání ze dne 7. června 2010 - označené jako stížnost, doplněné podáním ze dne 10. června 2010 - označeným jako doplněk k trestnímu oznámení, kterým stěžovatel brojí proti postupu a rozhodnutím policejního orgánu v Litoměřicích, státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Vrchního státního zastupitelství v Praze, Nejvyššího státního zastupitelství, a to ve věci jeho trestního oznámení pro postup Obecního úřadu v Kamýku, resp. jeho starosty.

2. Podání nebyla sepsána advokátem, ani k nim nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi. Není z nich zřejmé jaké základní právo nebo svoboda měly být porušeny a konkrétně čím, a čeho se vlastně stěžovatel domáhá. Nebyly přiloženy ani kopie rozhodnutí, proti kterým zřejmě stěžovatel brojí. Proto byl stěžovatel vyzván, aby uvedené vady návrhu odstranil v dodatečné třicetidenní lhůtě.

3. V následných podáních ze dne 7. června 2010 jednak požádal stěžovatel o přidělení zástupce "zdarma" s tím, že "je důchodce a nemá na poplatky". Dále stěžovatel Ústavnímu soudu "doporučil" pět webových adres, "kde je vše popsáno". Poté byl stěžovatel upozorněn jednak na to, že se svých procesních povinností stran řádného a úplného návrhu nemůže zprostit obecným odkazem na webové stránky, a dále na absenci kompetence Ústavního soudu k přidělování zástupců účastníkům. Pro případ, že by se nemohl stěžovatel domoci právní pomoci advokáta, byla mu nabídnuta možnost požádat Českou advokátní komoru o přidělení advokáta.

4. Následně stěžovatel zaslal ve dnech 23. června 2010 až 2. července 2010 celkem třináct podání, k nimž přiložil různé listiny vztahující se jednak k řízení vedenému před odborem životního prostředí Městského úřadu Litoměřice - stran studny vybudované na pozemku K. N., sousedícího s pozemkem stěžovatele, která má ovlivňovat poměry v povrchovém rybníčku na pozemku stěžovatele - dále přestupkovou komisí téhož úřadu - stran přestupku proti občanskému soužití, kterého se měl proti stěžovateli verbálně dopustit K. N. - a konečně k řízením vedeným dalšími orgány veřejné moci - stran stížností, trestních oznámení a jiných podnětů proti úředním osobám, které se na projednávání prve uvedených věcí podílely. V posledním podání ze dne 16. července 2010 se stěžovatel rozhořčil nad požadavkem právního zastoupení před Ústavním soudem a nad bezprávím a nespravedlností, které pociťuje.

5. Ani jedním ze shora uvedených podání nedošlo k odstranění vad návrhu tak, aby byl věcně projednatelný, a proto shora uvedená lhůta marně uplynula v pátek dne 16. července 2010.

6. Ústavní soud tedy návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2010

Jiří Nykodým

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru