Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1623/20 #1Usnesení ÚS ze dne 12.08.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
SOUD - OS Praha-západ
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:2.US.1623.20.1
Datum podání09.06.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1623/20 ze dne 12. 8. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti P. S., zastoupeného Mgr. Barborou Israeljan Mokrošovou, advokátkou, sídlem Andersenova 413/8, Praha-Štěrboholy, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. února 2020 č. j. 100 Co 282/2019-622 a rozsudku Okresního soudu Praha-západ ze dne 24. května 2019 č. j. 11 P 157/2012-463, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu Praha-západ, jako účastníků řízení a 1) M. Š. a 2) Š. Š., jako vedlejších účastnic řízení, takto:

Vedlejší účastnici, nezletilé Š. Š., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti, vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 1623/20, jmenuje opatrovníkem Město Černošice, sídlem Podskalská 1290/19, Praha 2 - Nové Město.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze (dále jen "krajský soud") ze dne 16. 5. 2012 č. j. 29 Co 214/2012-94 byla stěžovateli uložena povinnost hradit výživné pro nezletilou dceru, vedlejší účastnici 2), ve výši 20 000 Kč měsíčně. Stěžovatel podal dne 5. 12 2018 návrh na snížení výživného, který Okresní soud Praha-západ (dále jen "okresní soud") rozsudkem ze dne 24. 5. 2019 č. j. 11 P 157/2012-463 zamítl. K odvolání stěžovatele byl tento rozsudek změněn rozsudkem krajského soudu ze dne 19. 2. 2020 č. j. 100 Co 282/2019-622 tak, že s účinností od 1. 1. 2016 bylo výživné pro nezletilou dceru zvýšeno na částku 25 000 Kč měsíčně. Zároveň byla stěžovateli stanovena povinnost zaplatit dlužné výživné za dobu od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020 v celkové výši 250 000 Kč do šesti měsíců od právní moci rozsudku na účet nezletilé dcery, který je povinna založit její matka, vedlejší účastnice 1).

Dne 9. 6. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhá zrušení posledně uvedených rozsudků okresního soudu a krajského soudu z důvodu tvrzeného porušení jeho základních práv podle čl. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 32 odst. 1 a 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 1 odst. 1 a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky. Toto rozhodnutí se týká konkrétních zájmů jeho nezletilé dcery, která má postavení vedlejší účastnice řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že její zákonní zástupci jsou účastníky (resp. vedlejšími účastníky) tohoto řízení, může dojít ke střetu zájmů.

Ústavní soud proto podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., jmenoval vedlejší účastnici 2) opatrovníka schopného účinně hájit její zájmy v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu nebo případných jiných nezbytných procesních úkonů. Za vhodného opatrovníka považoval Město Černošice, které bylo kolizním opatrovníkem již v řízení před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2020

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru