Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 16/98Usnesení ÚS ze dne 20.10.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkinterpretace
Vlastnictví
EcliECLI:CZ:US:2000:2.US.16.98
Datum podání13.01.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., čl.

509/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 16/98 ze dne 20. 10. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti K.S., zastoupeného advokátkou JUDr. J.T., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 7. 1997, čj. 5 Co 1322/97-147, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ve své včas podané ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 13. 1. 1998, píše, že tuto stížnost podává proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 7. 1997, čj. 5 Co 1322/97-147, který nabyl právní moci dne 15. 12. 1997. Krajský soud označuje za odpůrce a uvádí, že ústavní stížnost podává "...ve smyslu § 79 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.".

Odvolací soud rozhodoval ve věci o určení podílového spoluvlastnictví k nemovitostem o odvolání stěžovatele (před obecnými soudy navrhovatele) proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 3. 3. 1997, sp. zn. 7 C 846/94, a svým rozsudkem ve věci samé rozsudek soudu prvního stupně, jímž byl návrh zamítnut, potvrdil.

Rozhodl též, že návrh na připuštění dovolání se zamítá. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že Okresní soud v Českém Krumlově a Krajský soud v Českých Budějovicích porušily čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky, dále čl. 95 odst. 1 Ústavy a článek 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Krajský soud dále též, podle stěžovatele, porušil "čl. 6 odst. 1 Úmluvy". V petitu stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 7. 1997, čj. 5 Co 1322/97-147, a rozsudek okresního soudu, čj. 7 C 846/94-123.

Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal "proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. července 1997, čj. 5 Co 1322/97-147", tedy proti rozsudku identickému s tím, proti němuž směřuje ústavní stížnost, dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, a to podle ust. § 239 odst. 2 o.s.ř.

Jelikož přípustnost dovolání byla v daném případě odvislá od právního posouzení dovolacímsoudem, Ústavní soud ústavní stížnost neodmítl a vyčkal rozhodnutí tohoto soudu. Ústavní soud pak zjistil, že Nejvyšší soud ČR, který o dovolání rozhodoval dne 12. 1. 2000, vydal pod čj. 28 Cdo 96/98-178 rozsudek, jímž rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Věc, v níž se stěžovatel obrátil na Ústavní soud, tedy dosud nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím obecného soudu. Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost jako nepřípustnou podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, a to z důvodu, že stěžovatel nevyčerpal dosud všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. října 2000JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru