Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 16/06Usnesení ÚS ze dne 24.03.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:2.US.16.06
Datum podání20.01.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 16/06 ze dne 24. 3. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele S. M. takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 1. 2006, obrátil na Ústavní soud se žádostí o přezkum postupu obecných soudů v řízení, vedeném u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ads 29/2005. Současně navrhovatel požádal o odklad vykonatelnosti uvedeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 20 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen oproti podpisu dne 6. 2. 2006. Dne 27. 2. 2006, tedy poslední den soudcovské lhůty, navrhovatel požádal o prodloužení lhůty pro odstranění vytčených vad. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a přípisem ze dne 7. 3. 2006, který byl navrhovateli do vlastních rukou doručen dne 9. 3. 2006, lhůtu pro odstranění vad prodloužil o 10 dnů ode dne doručení přípisu. Navrhovatel přípisem ze dne 18. 3. 2006 opětovně požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad.

Ústavní soud konstatuje, že dne 20. 3. 2006 marně uplynula prodloužená soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel přes poučení o možných následcích odstranil, a že opětovnou žádost o prodloužení lhůty neakceptuje.

Ústavní soud při posouzení případu přihlédl k tomu, že navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady jeho návrhu, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, má možnost obrátit se na Českou advokátní komorou se žádostí o určení advokáta. Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Navrhovatel však vytčené vady podání ve lhůtě k tomu stanovené neodstranil. Ústavní soud dále přihlédl ke skutečnosti, že navrhovatel před Ústavním soudem v minulosti vedl řadu již skončených řízení. Jsou mu tedy nepochybně dobře známy náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené citovaným ustanovením zákona. První podání v projednávané věci přitom bylo Ústavnímu soudu doručeno již dne 20. 1. 2006. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně zdůraznil, že 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti je lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2006

Stanislav Balík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru