Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1587/14 #1Usnesení ÚS ze dne 02.12.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Kolín
POLICIE - KŘ policie Středočeského kraje, ÚO Kolín - Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.1587.14.1
Datum podání06.05.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1587/14 ze dne 2. 12. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Radovana Suchánka (soudce zpravodaj), Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ondřeje Vojtěcha, zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem, se sídlem Karlovo nám. 28, Praha 2, proti příkazu k domovní prohlídce Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 2. 2014, č. j. 20 Nt 855/2014-3, a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v postupu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín, Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování konanému na základě uvedeného příkazu, a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Václava Vojtěcha a Renaty Vojtěchové, zastoupených týmž právním zástupcem, směřující proti témuž příkazu k domovní prohlídce a témuž jinému zásahu orgánu veřejné moci, za účasti Okresního soudu v Kolíně a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín, Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování jako účastníků řízení, vedených pod sp. zn. II. ÚS 1587/14 a III. ÚS 1990/14, o spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. II. ÚS 1587/14 a III. ÚS 1990/14 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1587/14.

Odůvodnění:

Ústavní soud v současné době projednává ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedeného příkazu k domovní prohlídce a vyslovení protiústavnosti postupu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín, Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování, spočívajícím v zadržování věcí zabavených při provedení domovní prohlídky nařízené uvedeným příkazem.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení ty věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Jak je ze záhlaví tohoto usnesení patrné, směřují obě podané ústavní stížnosti proti totožným tvrzeným zásahům do ústavně zaručených práv stěžovatelů a skutkově tak spolu souvisejí. Rovněž námitky uplatněné v odůvodnění obou ústavních stížností jsou v zásadě totožné. Všichni stěžovatelé jsou v blízkém příbuzenském vztahu a jsou zastoupeni totožným právním zástupcem, přičemž nelze očekávat, že by mohli mít ve věci protichůdné zájmy. Proto je účelné spojit ústavní stížnosti ke společnému projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2014

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru