Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 148/05Usnesení ÚS ze dne 26.05.2005

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Výkon rozhodnutí
EcliECLI:CZ:US:2005:2.US.148.05
Datum podání16.03.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 44

99/1963 Sb., § 237


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 148/05 ze dne 26. 5. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. B., proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 2. 2005, čj. 20 Cdo 2209/2004-125, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 14. 3. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 3. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto dovolání stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení exekuce. Má za to, že exekuce byla nařízena na základě křivého obvinění, čímž mělo dojít k porušení jeho " práva dle článku 6 Ústavního zákona č. 162/1998 Sb."

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel především nebyl jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem), Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 23. 3. 2005 vyzval k odstranění vad jeho podání s poučením, že návrh bude odmítnut, pokud vady neodstraní ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy. K žádosti stěžovatele Ústavní soud tuto lhůtu přípisem, doručeným stěžovateli dne 2. 5. 2005, prodloužil o dalších 15 dnů. Ani v této konečné lhůtě nebyly vady podání odstraněny. Stěžovatel pouze Ústavnímu soudu zaslal podrobný právní rozbor dané problematiky, jenž obdržel od advokáta určeného Českou advokátní komorou v Praze, a svůj dopis advokátovi, v němž na právní rozbor reagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne26. května 2005

StanislavBalík, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru