Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1450/11 #1Usnesení ÚS ze dne 30.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 9
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.1450.11.1
Datum podání19.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1450/11 ze dne 30. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatelky D. D., o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 18 C 144/2010-57 ze dne 23. 2. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 19. 5. 2011, stěžovatelka brojila proti v záhlaví označenému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 s tvrzením, že je nezákonné a porušuje její základní práva.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka přípisem ze dne 30. 5. 2011 vyzvána k odstranění vytýkaných vad ve lhůtě 30 dnů s tím, že pokud tak neučiní, bude její návrh odmítnut. Předmětná výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, pročež má-li stěžovatelka s obstaráním právního zastoupení potíže, může se obrátit na Českou advokátní komoru (dále jen "Komora"), která jí v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, advokáta ustanoví.

Ačkoli bylo stěžovatelce posléze vyhověno v její žádosti, doručené Ústavnímu soudu dne 13. 7. 2011, o prodloužení stanovené lhůty o dalších 20 dnů, nebyly ani v této prodloužené lhůtě, respektive do dne vydání tohoto usnesení, dříve vytknuté vady odstraněny. Sdělení o prodloužení lhůty bylo přitom navrhovatelce doručeno fikcí dne 25. 7. 2011 (§ 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění rozhodném), stanovená lhůta pak marně uplynula dne 15. 8. 2011.

Dne 23. 8. 2011 Ústavní soud obdržel emailem bez platného kvalifikovaného certifikátu další žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, a to do konečného vyřízení žádosti o určení advokáta Komorou. Stěžovatelka zde odkazovala na dokumenty Komory, které však k emailu nebyly přiloženy.

Ústavní soud po zvážení konkrétní situace dospěl k závěru, že této žádosti o prodloužení lhůty nelze vyhovět. Zákonná šedesátidenní lhůta stanovená zákonem o Ústavním soudu je podle Ústavního soudu plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti a její faktické prodlužování stanovováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být výjimečné. Poskytnutím další lhůty k odstranění vad je totiž liknavý stěžovatel zvýhodňován oproti ostatním, pečlivým stěžovatelům, kteří dostáli zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě. Ústavnímu soudu je z jeho činnosti dále známo, že Komora vyřizuje žádosti o určení advokáta maximálně do dvou až tří týdnů. Z předestřeného časového přehledu jednotlivých událostí je tedy zřejmé, že stěžovatelka měla dostatek času si právní zastoupení zajistit.

Za této situace Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2011

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru