Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1381/12 #1Usnesení ÚS ze dne 10.05.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Hradec Králové
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
Věcný rejstříkNáklady řízení
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.1381.12.1
Datum podání16.04.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 142 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1381/12 ze dne 10. 5. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky CzechDate s. r. o., se sídlem Nad Spádem 640/18, 147 00 Praha 4, zastoupené Mgr. Janem Mauricem, advokátem, se sídlem Nad Spádem 640/18, 147 00 Praha 4, směřující proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. března 2012, č. j. 115 EC 97/2011-30, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného výroku o náhradě nákladů řízení s tvrzením, že rozhodnutím soudu bylo zasaženo do jejího práva na rovnost před zákonem (čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech), a do práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod].

2. Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne ze dne 28. března 2012, č. j. 115 EC 97/2011-30, vyhověl žalobě žalobkyně (stěžovatelky) a uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 1.014 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o přepravě osob. Výrokem II., který je napadán ústavní stížností, uložil soud žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč. Výrok o náhradě nákladů soud opřel o § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu (zejména usnesení sp. zn. IV. ÚS 2777/11), nejsou náklady u formulářových žalob, které jsou odlišené pouze osobními a časovými údaji a které žalobkyně účtovala (odměna advokáta, paušální náhrada nákladů a DPH) účelně vynaloženými náklady, a proto jí soud přiznal pouze nárok za zaplacený soudní poplatek ve výši 300 Kč.

3. Stěžovatelka v ústavní stížnosti napadá závěry Okresního soudu v Hradci Králové ohledně náhrady nákladů řízení. Poukazuje na to, že rozhodnutí soudu jsou nepředvídatelná (v jiné věci náhradu nákladů stěžovatelce přiznal) a porušují i zásady právní jistoty a právo na spravedlivý proces.

4. Ústavní soud se k otázce náhrady nákladů řízení v tzv. bagatelních věcech, které jsou zahájeny žalobou podanou ve formulářové podobě vyjádřil v např. již Okresním soudem v Hradci Králové citovaném usnesení sp. zn. IV. ÚS 2777/11, nebo aktuálně v nálezu sp. zn. I. ÚS 3923/11 ze dne 29. března 2012 (oboje dostupné na http://nalus.usoud.cz), přičemž shledal, že závěry obecných soudů vedoucí k nepřiznání části uplatněných nákladů řízení, jakož i postup, jímž soudy k tomuto závěru dospěly, jsou z hlediska ústavněprávního plně akceptovatelné. Od tohoto hodnocení neměl Ústavní soud důvod se odchýlit ani v nyní projednávané věci, a proto na citovaná rozhodnutí pro stručnost v plném rozsahu odkazuje.

5. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud nezjistil, že by v daném případě došlo k porušení ústavním pořádkem garantovaných práv stěžovatelky, a proto ústavní stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2012

Stanislav Balík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru