Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1298/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1298.10.1
Datum podání04.05.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1298/10 ze dne 25. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti 1) H. S., 2) K. S., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 2009 č. j. 16 Co 272/2007-111, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 5. 2010, se stěžovatelé domáhají přezkoumání v záhlaví uvedeného rozsudku, neboť se domnívají, že senát krajského soudu neposoudil odvolání proti rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 28. 12. 2006 sp. zn. 6 C 325/2004 ve všech souvislostech, vycházel pouze z neprokázané lživé žaloby a informací soudu prvního stupně, ovlivňovaných advokátkou žalobce, a stejně jako soud prvního stupně porušil zákon č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 144/1987 Sb.

Z obsahu vyžádaného spisu Okresního soudu Brno-venkov, sp. zn. 6 C 325/2004, Ústavní soud zjistil, že rozsudkem nalézacího soudu, ve spojení s opravným usnesením ze dne 16. 3. 2007, byla stěžovatelům uložena povinnost zaplatit žalobci 1.724,50 Kč s příslušenstvím. Ohledně další žalované částky 1.252,80 Kč s přísl. byla žaloba zamítnuta. K odvolání stěžovatelů krajský soud napadeným rozsudkem změnil rozhodnutí soudu prvního stupně v části, jíž byla žaloba zamítnuta, tak, že stěžovatelům uložil povinnost zaplatit žalobci 1.252,80 Kč s přísl. Současně rozhodl o povinnosti stěžovatelů nahradit žalobci náklady řízení před soudem obou stupňů. Uvedený rozsudek byl doručen první stěžovatelce dne 12. 5. 2009 a druhému stěžovateli dne 7. 5. 2009.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému přezkumu, je povinen prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud připomíná, že jde o lhůtu kogentní, jejíž nedodržení nemůže Ústavní soud prominout.

Posledním rozhodnutím ve věci je ústavní stížností napadený rozsudek odvolacího soudu, který byl první stěžovatelce doručen dne 12. 5. 2009 a druhému stěžovateli dne 7. 5. 2009. Lhůta k podání ústavní stížnosti tak počala běžet první stěžovatelce dne 13. 5. 2009 a druhému stěžovateli dne 8. 5. 2009. Pokud byla ústavní stížnost podána až dne 4. 5. 2010, stalo se tak zjevně po uplynutí stanovené 60denní lhůty.

Z výše uvedených důvodů, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako opožděně podaný návrh.

Ústavní soud nepřehlédl, že návrh stěžovatelů trpí dalšími formálními nedostatky, a že stěžovatelé nejsou pro řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem. K odstranění těchto vad však stěžovatele nevyzýval, neboť ani jejich náprava by nic nemohla změnit na tom, že ústavní stížnost není pro opožděnost přijatelná k meritornímu projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. května 2010

Stanislav Balík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru