Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 127/17 #1Usnesení ÚS ze dne 24.04.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Pardubice
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.127.17.1
Datum podání13.01.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 127/17 ze dne 24. 4. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Ivy Baštové, proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 5. 1. 2017, č. j. 18 C 13/2011-514, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. 1. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatelka brojí proti v záhlaví označenému usnesení Okresního soudu v Pardubicích "a proti všem těm usnesením, co tam jsou vyjmenované a proti rozsudku". Citovaným usnesením okresní soud rozhodl, že se k blíže specifikovanému dovolání stěžovatelky nepřihlíží, a to z důvodu, že věc byla již pravomocně skončena, a to včetně rozhodnutí o dovolání, takže další dovolání podávaná v této věci jsou nepřípustná.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatelka v tomto řízení domáhá (co přesně napadá), a pro řízení před Ústavním soudem nebyla zastoupena advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění těchto nedostatků podání byla navrhovatelka vyzvána přípisem, jí doručeným dne 27. 1. 2017, v němž byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, jakými nedostatky oproti tomu trpí a jak je možno požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem s výslovným poučením, že zákon neumožňuje Ústavnímu soudu navrhovateli advokáta ustanovit.

Ústavní soud poté obdržel žádost advokáta Mgr. L. Vitáčka (určeného stěžovatelce k zastupování v tomto řízení) o prodloužení lhůty k předložení doplněné ústavní stížnosti, a to do 28. 2. 2017. Této žádosti Ústavní soud vyhověl přípisem, doručeným Mgr. Vitáčkovi dne 10. 2. 2017.

Následně obdržel Ústavní soud několik přípisů, v nichž stěžovatelka popisovala svoje osobní problémy.

Dne 7. 3. 2017 zaslal Ústavní soud advokátovi stěžovatelky další výzvu k odstranění vytčených vad ústavní stížnosti s výslovným upozorněním, že nebudou-li tyto odstraněny do 5 dnů od obdržení výzvy, bude ústavní stížnost odmítnuta.

V reakci na tuto výzvu Mgr. Vitáček Ústavnímu soudu sdělil, že napadené rozhodnutí ve věci samé bylo vydáno již více než před 4 roky a ústavní stížnost je proto nepřípustná. Proto podání stěžovatelky nebude tento advokát již nijak doplňovat.

Dne 20. 3. 2017 stěžovatelka Ústavnímu soudu sdělila, že Mgr. Vitáček odmítl sepsat ústavní stížnost a proto žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti "minimálně o 20 dnů", aby si mohla najít advokáta jiného.

Rovněž této žádosti Ústavní soud vyhověl a prodloužil stěžovatelce lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti nejpozději do 20. dubna 2017 s upozorněním, že se jedná o prodloužení s konečnou platností a s poučením, že nebudou-li vytčené vady odstraněny ani v této lhůtě, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatelka vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, když pouze Ústavnímu soudu opakovaně popsala svoji osobní situaci.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2017

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru