Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1257/12 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 6
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkOdvolání
opravný prostředek - řádný
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.1257.12.1
Datum podání06.04.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 201


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1257/12 ze dne 3. 5. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. května 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelky Paed.Dr. E. B., zastoupené JUDr. Marcelou Karešovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Vodičkova 41, o ústavní stížnosti proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 26. listopadu 2009 a 8. února 2012 ve věci sp. zn. 28 C 223/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označených usnesení soudu, jimiž byl zamítnut její opakovaný návrh na zastavení řízení, a uvedla, že se těmito rozhodnutími cítí dotčena v právech, zakotvených v čl. 1, čl. 2 odst. 3 a 4 a čl. 90 Ústavy České republiky, v čl. 1, čl. 2, čl. 36 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Poukázala na to, že navrhla zastavení řízení s ohledem na místní nepříslušnost soudu, s jeho závěry, o které svou příslušnost soud opírá, nesouhlasí.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, což neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 75 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu a stížností napadených usnesení soudu bylo zjištěno, že Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením sp. zn. 28 C 223/2008 ze dne 26. 11. 2009 vyslovil svou příslušnost k projednání a rozhodnutí předmětné věci, zahájené proti žalované (nyní stěžovatelce) žalobou ze dne 14. 8. 2008, dále soud dne 8. 2. 2012 zamítl návrh žalované na zastavení řízení.

Návrh brojící proti usnesení soudu ze dne 26. 11. 2009 (proti němuž byl možný opravný prostředek) i napadající rozhodnutí ze dne 8. 2. 2012 o zamítnutí návrhu žalované na zastavení řízení, je návrhem nepřípustným, poněvadž stěžovatelka nevyčerpala všechny procesní prostředky k ochraně svého tvrzeného práva - nepodala ve lhůtě odvolání proti označenému rozhodnutí soudu ve věci jeho příslušnosti k řízení a jestliže soud zamítl její návrh na zastavení řízení a pokračuje v něm, nevyčerpala dosud všechna práva účastníka řízení - nejen bránit se žalobě, navrhovat důkazy a její zamítnutí, ale i podat zákonem přípustné opravné prostředky proti rozhodnutím s nimiž by se neztotožňovala, tedy jednat tak, jak má na mysli výše citované ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2012

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru