Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 124/94Usnesení ÚS ze dne 10.11.1994

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1994:2.US.124.94
Datum podání07.09.1994

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 124/94 ze dne 10. 11. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 124/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky A.F., zastoupené advokátem JUDr. K.K., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 1994, čj. 19 Ca 96/94-10 a o návrhu na zahájení řízení o zrušení Dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., ze dne 7. 9. 1994 došlých Ústavnímu soudu dne 7. 9. 1994,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. 5. 1994, čj. 19 Ca 96/94-10, potvrdil rozhodnutí O.Ú. v T., ze dne 13. 1. 1994, č.j. POZ/1784/92 Řh, jímž bylo rozhodnuto, že navrhovatelka není vlastnicí parcely č. kat. 758, vedené v kultuře louka o výměře 833 m2 v katastrálním území L., ani domu čp. 223 se stavební parcelou č. 283 o výměře 124 m2 tamtéž.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala navrhovatelka ústavní stížnost. Spolu s ní podala návrh na zrušení Dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. 10. 1945, o konfiskaci nepřátelského majetku a FNO. Návrh byl Ústavnímu soudu zaslán faxem dne 7. 9. 1994 (v 20:16, doručen týž den v 20:42 hod.)

Dotazem u Krajského soudu v Hradci Králové Ústavní soud zjistil, že předmětný rozsudek Krajského soudu nabyl právní moci dne 7. července 1994.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. V daném případě lhůta započala dne 7. července 1994 a posledním dnem k podání ústavní stížnosti byl den 5. 9. 1994.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ústavní stížnost navrhovatelky nelze věcně projednat, neboť byla podána po uplynutí lhůty určené k podání ústavní stížnosti. Z toho vyplývá dále, že Ústavní soud nemůže věcně projednat ani souběžný návrh na zrušení předmětného dekretu prezidenta republiky, neboť návrh na zrušení právního předpisu dle § 64 odst. 2 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb. může podat ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 cit. zákona.

Dle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb.soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle § 43 odst. 1 písm. b) cit. zákona odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 1994 Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru