Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 122/97 #1Usnesení ÚS ze dne 30.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.122.97.1
Datum podání14.04.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 122/97 ze dne 30. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 25. června 1997 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Antonína Procházky, o návrhu stěžovatele, společnosti I.T., zastoupené JUDr. J.B., na odložení vykonatelnosti ve výroku usnesení uvedených rozhodnutí C.ú. BVV a C.ú.B.-P. potvrzených Oblastním c.ú.B., takto:

Návrh na odložení vykonatelnosti rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907!94/11!2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01!2468/95, ze dne 4. 10. 1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/9411212, ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2469!95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94!8/2 , ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 0112465195, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61!907194/1012, ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 0112467!95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu -BVV č.j. 61/9071941912 , ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01!2466/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 611907/94/112 , ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2077/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 611907/94/712 , ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 0112464!95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94116/2, ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 0112473195, ze dne 4.10.1995,

II. ÚS 122/97

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/15/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2472/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/14/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2471/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/13/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2470/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/19/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2476/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/17/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2474/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/6/2 , ze dne 3. 7. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2463/95, ze dne 4.10. 1995,

rozhodnutí Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2459/95, ze dne 4.10.1995, rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/3/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2460/95, ze dne 4.10.1995, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Brně, sp. zn. 29 Ca 436/95,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/4/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2461/95, ze dne 4.10.1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/5/2 , ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2462/95, ze dne 4.10. 1995,

rozhodnutí Celního úřadu BVV č.j. 61/907/94/18/2, ze dne 3.7.1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01/2475/95, ze dne 4.10. 1995,

rozhodnutí Celního úřadu Brno – P., č.j. 6146/95/62, ze dne 13. 11. 1995, potvrzeného rozhodnutím Oblastního celního úřadu Brno, č.j. 01¬721/96, ze dne 29. 3. 1996,

se zamítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudků Krajského soudu v Brně, sp. zn. 29 Ca 436/95, sp. zn. 29 Ca 437/95, sp. zn. 29 Ca 438/95, všechny ze dne 27. 1. 1997, dále rozsudků téhož soudu sp. zn. 29 Ca 439/95, sp. zn. 29 Ca 440/95, sp. zn. 29 Ca 441/95, sp. zn. 29 Ca 442/95, sp. zn. 29 Ca 443/95, sp. zn. 29 Ca 444/95, sp. zn. 29 Ca 445/95, sp. zn. 29 Ca 446/95, všechny ze dne 28. 1. 1997, dále rozsudků téhož soudu,sp. zn. 29 Ca 447/95, sp. zn. 29 Ca 448/95, sp. zn. 29 Ca

II. ÚS 122/97

449/95, sp. zn. 29 Ca 450/95, sp. zn. 29 Ca 451/95, sp. zn. 29 Ca 452/95, sp. zn. 29 Ca 453/95, sp. zn. 29 Ca 454/95, všechny ze dne 3. 2. 1997, a dále rozsudku téhož soudu, sp. zn. 29 Ca 151/96, ze dne 10. 3. 1997.

Svůj návrh stěžovatel spojil s návrhem na odložení vykonatelnosti výše uvedených rozhodnutí C.ú. BVV ze dne 3. 7. 1995 a dále uvedeného rozhodnutí C.ú.B.-P. ze dne 29. 3. 1997, všechny ve znění výše uvedených rozhodnutí Oblastního c.ú. B.

Protože tato rozhodnutí napadá stěžovatel jako neústavní, znamenala by jejich vykonatelnost závažnou újmu pro jeho další podnikání ještě dříve, než by se mohl domoci práva. Dle názoru stěžovatele by výkon těchto rozhodnutí ekonomicky ohrozil další existenci společnosti. Proto stěžovatel navrhl, aby ústavní soud podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, odložil vykonatelnost všech výše uvedených rozhodnutí.

Ústavní soud zvážil podmínky a okolnosti, které § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu pro rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí uvádí. Z úpravy obsažené v § 72 a násl. tohoto zákona plyne, že ústavní stížnost je přípustná proti rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práv přiznává. Tímto jsou výše uvedená rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Z ustanovení § 79 odst. 2 uvedeného zákona vyplývá, že ústavní soud může odložit vykonatelnost pouze v případě ústavní stížností napadeného rozhodnutí, což jinými slovy znamená, že ústavní soud není oprávněn odložit vykonatelnost ústavní stížností nenapadeného rozhodnutí, což je v daném případě. Ústavní soud tak může odložit vykonatelnost rozhodnutí Krajského soudu v Brně, nikoli rozhodnutí celních orgánů, jak požaduje navrhovatel. Proto byl návrh na odložení vykonatelnosti rozhodnutí celního úřadu zamítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 1997

Vojtěch Cepl

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru