Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1191/17 #2Usnesení ÚS ze dne 19.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO - nezletilá
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.1191.17.2
Datum podání19.04.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1191/17 ze dne 19. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) a soudců Ludvíka Davida a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatelek 1) S. S., 2) nezletilé S. R., zastoupené matkou S. S., obou právně zastoupených JUDr. Yvetou Janákovou, advokátkou, se sídlem Příkop 27/2a, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 27 Co 463/2016-1776 ze dne 2. února 2017, za účasti Krajského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a M. R., zastoupeného JUDr. Martinem Šenkýřem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, Praha 6, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Opatrovníkem nezletilé S. R. se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městský úřad Beroun.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 19. 4. 2017, stěžovatelka č. 1 navrhla zrušit v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze (týkající se změny úpravy styku vedlejšího účastníka se stěžovatelkou č. 2) z důvodu tvrzeného porušení základních práv zaručených v čl. 2 odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 32 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, a čl. 3 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Jak vyplývá z výše uvedeného, ústavní stížnost, v níž jsou napadeny závěry Krajského soudu v Praze, týkající se změny úpravy styku vedlejšího účastníka s nezletilou S. R., se úzce dotýká konkrétních zájmů této nezletilé. Protože její zákonní zástupci jsou také účastníky (či vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než nezletilé ustanovit opatrovníka schopného účinně hájit její zájmy, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí, v tomto případě Městský úřad Beroun, který nezletilou zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Ústavní soud proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2017

Jiří Zemánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru