Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1187/15 #1Usnesení ÚS ze dne 22.12.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.1187.15.1
Datum podání22.04.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1187/15 ze dne 22. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o vyloučení soudců Radovana Suchánka, Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka z projednání a rozhodování ústavní stížnosti stěžovatele Martina Abrmana, zastoupeného Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem Praha 7, Bubenská 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2015 č. j. 25 Co 3/2015-324 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 6. 11. 2014 č. j. 33 Nc 9/2013-303, takto:

Soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1187/15.

Odůvodnění:

Stěžovatel dne 22. 4. 2015 podal ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2015 č. j. 25 Co 3/2015-324 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 6. 11. 2014 č. j. 33 Nc 9/2013-303.

Podle rozvrhu práce byla věc přidělena do II. senátu, jehož členy jsou soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek. Přípisem ze dne 18. 5. 2015 vznesl stěžovatel proti všem členům II. senátu námitku podjatosti, kterou odůvodnil tím, že v daném řízení bylo už dříve jmenovanými soudci rozhodnuto o odmítnutí ústavní stížnosti, a to usnesením ze dne 12. 8. 2014 sp. zn. II. ÚS 1882/14 (ve věci předběžného opatření souvisejícího s péčí stěžovatele o nezletilého syna). Soudci II. senátu ve svých vyjádřeních nepokládali námitku podjatosti za důvodnou.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, pokud lze mít se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu pak platí, že soudce je z projednání a rozhodování věci vyloučen i v případě, byl-li v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Důvodem pro vyloučení soudce z projednání a rozhodování věci však nejsou okolnosti spočívající v postupu a rozhodování v řízení o jiné ústavní stížnosti totožného stěžovatele (a to ani tehdy, pokud byla podána ve shodné právní věci). Nelze konstatovat ani objektivní podjatost soudců II. senátu pro poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům.

Ústavním soudem bylo proto podle § 38 odst. 1 věty druhé zákona o Ústavním soudu rozhodnuto tak, že soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování předmětné věci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2015

Ludvík David, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru