Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 116/96Usnesení ÚS ze dne 29.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.116.96
Datum podání24.04.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 116/96 ze dne 29. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 116/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 29.4.1997 ve věci ústavní stížnosti společnosti Q., zastoupené advokátem JUDr. M.H., proti usnesení Policie ČR ze dne 30.4. 1996, ČVS : KVV - 42/20-96 a usnesení KSZ v B., ze dne 24.5. 1996, čj. 1 KZv 9/96, takto:

Ústavnísoudnávrhodmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel prvým podáním ze dne 23.4.1996 se domáhal, aby Ústavní soud ČR zakázal Policii ČR pokračovat v porušování práv firmy Q., přikázal jí obnovit stav před porušením práva a současně požádal, aby Ústavní soud ČR vydal předběžné opatření, kterým by uložil Policii ČR, aby dále nebránila uplatňování vlastnického práva firmě Q., s.r.o.

Dalším podáním ze dne 17.6.1996 brojí stěžovatel proti usnesení Policie ČR ze dne 30.4.1996, ČVS KVV-42/20-96, a usnesení KSZ ze dne 24.5.1996, čj. 1 KZv 9/96. Současně žádal, aby Ústavní soud ČR odložil vykonatelnost rozhodnutí, kterým se BK spárovky vydávají

1

II.ÚS 116/96

PD a.s.,. V postupu Policie ČR spatřuje stěžovatel nepřípustný zásah do soukromoprávní sféry, což je v rozporu s č1.2 odst.2,3 a č1.4 odst.l,3 a 4 a čl.ll odst.1 Listiny základních práv a svobod.

Podstatou projednání stížnosti je skutečnost, že policie vrátila zabavený materiál - bukové spárovky firmě, od které bylo zboží získáno I.K. formou, vzbuzující podezření z trestného činu podvodu podle § 250/1,4 tr.z. Provedeným šetřením bylo totiž zjištěno, že I.K. dne 11.12.1995 po předcházející objednávce a kupní smlouvě v PD a.s., V, odebral zboží s úmyslem neuhradit jeho hodnotu ve výši 2 197 725,- Kč. Podle části V. kupní smlouvy mohlo vlastnické právo přejít na kupujícího až zaplacením kupní ceny. Aniž by se tedy I.K., stal vlastníkem, prodal zboží stěžovateli, a to za nižší cenu. U stěžovatele bylo také zboží zabaveno.

Protože se vyšetřování dostalo do fáze, kdy už nebylo zapotřebí zajištěného zboží pro další řízení a také nepřicházelo v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání, byla věc vrácena vlastníkovi, t.j. PD a.s., se sídlem V.

U obou stížností napadených usnesení včetně usnesení KSZ v B., ze dne 24.5.1996, čj. 1 KZv 9/96 byla skutková podstata vrácení zajištěného zboží řádně zdůvodněna a v obou bylo zvlášť zdůrazněno, že jimi není nikterak dotčeno právo stěžovatele, aby se domáhal práva na vydání věcí a to event. prokázáním vlastnického práva k věci v soudním řízení občanskoprávním. Toto soudní řízení nemůže nahrazovat Ústavní soud ČR a z téhož důvodu nemůže nařídit ve věci předběžné opatření. Policejním zásahem nebylo také porušeno žádné základní právo a svoboda ve vztahu ke

stěžovateli.

2

II.ÚS 116/96

Proto bylo nutno ústavní stížnost odmítnout mimo ústní jednání, a to podle § 43 odst.1 písm.c) zákona č. 182/1993 Sb., jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu ČR není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

Soudce ÚS

I

V Brně dne 2 9.4.19 9 7

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru