Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1130/08 #1Usnesení ÚS ze dne 16.09.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.1130.08.1
Datum podání05.05.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 43 odst.1 písm.b


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1130/08 ze dne 16. 9. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti O. R., právně zastoupeného Alešem Podrábským, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 11. 1. 2008 sp. zn. 36 Co 318/2007, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Děčíně, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele jako povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V daném případě stěžovatel podal ústavní stížnost proti rozhodnutí krajského soudu ze dne 11. 1. 2008. Z přiložené kopie tohoto rozhodnutí vyplývá, že nabylo právní moci dnem 26. 2. 2008. Z vyžádaného soudního spisu Ústavní soud zjistil, že usnesení krajského soudu bylo stěžovateli dne 20. 2. 2008 uloženo na poště a dne 5. 3. 2008 bylo osobně vyzvednuto (viz doručenka). Z příslušných ustanovení o. s. ř. ohledně doručování písemností vyplývá, že napadené usnesení není tím rozhodnutím, u kterého zákon stanoví doručení do vlastních rukou a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by tak nařídil předseda senátu (§ 45b o. s. ř.). U doručování usnesení odvolacího soudu není tedy vyloučeno náhradní doručení (§ 50d o. s. ř.) a lze u něj uplatnit fikci doručení nevyzvednuté písemnosti. V případě stěžovatele tak bylo napadené usnesení doručeno nejpozději dne 22. 2. 2008, a to bez ohledu na skutečnost, že si je vyzvedl osobně až dne 5. 3. 2008.

Zákonem stanovenou lhůtu pro podání ústavní stížnosti (kterou nelze prodloužit, neboť se jedná o ustanovení kogentní) je nutno počítat od doručení napadeného usnesení, a vzhledem k tomu, že k poštovní přepravě byla ústavní stížnost podána až dne 3. 5. 2008, lze učinit závěr, že stěžovatel podal ústavní stížnost opožděně.

Z výše uvedeného důvodu nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 2008

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru