Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1125/09 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
SOUD - VS Praha
SOUD - NS
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.1125.09.1
Datum podání04.05.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1125/09 ze dne 21. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti L. B., zastoupeného JUDr. Jindřiškou Martinovou, advokátkou se sídlem Plynárenská 671, Kolín, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2006, čj. 36 C 2/2006-20, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006 čj. 1 Co 275/2006-39 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2009, čj. 30 Cdo 3792/2007-64, takto:

Stěžovateli L. B., se ustanovuje kolizním opatrovníkem veřejný ochránce práv.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 4. 5. 2009 doručena ústavní stížnost stěžovatele směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2006 čj. 36 C 2/2006-20, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006 čj. 1 Co 275/2006-39 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2009, čj. 30 Cdo 3792/2007-64.

Protože ústavní stížnost nesplňovala základní formální náležitosti na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ústavním soudu“), kladené, byl stěžovatel přípisem ze dne 15. června 2009 vyzván k odstranění jejích vad, což stěžovatel posléze, prostřednictvím své právní zástupkyně ustanovené mu Českou advokátní komorou, učinil. Z doplnění ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 4. srpna 2009, vyplynulo, že napadená rozhodnutí byla vydána v řízení, v němž se navrhovatel, jako osoba omezená ve způsobilosti k právním úkonům domáhala žalobou na ochranu osobnosti proti svému stálému opatrovníkovi – městu Poděbrady – zaplacení náhrady nemajetkové újmy v penězích v celkové výši 10.100.000,- Kč.

S ohledem na výše uvedené okolnosti případu Ústavní soud shledává v rozporu se zájmy stěžovatele, aby ustanovený opatrovník vystupoval v řízení jako jeho zástupce. Ústavní soud proto za přiměřeného použití ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu rozhodl ustanovit stěžovateli kolizního opatrovníka. Veřejný ochránce práv, který se svým ustanovením souhlasil, se Ústavnímu soudu jeví jako vhodný opatrovník práv stěžovatele. Za dané situace bylo tedy rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto ustanovení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2010

Dagmar Lastovecká

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru