Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 110/93Usnesení ÚS ze dne 20.12.1993

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:2.US.110.93
Datum podání18.10.1993

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 110/93 ze dne 20. 12. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 110/93

1

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud v právní věci navrhovatelů F.P. a ing. P.P., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 19. 10. 1992 čj. 9C 180/91-35 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 1993 čj. 11Co 31/93-48, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé F.P. spolu se svým synem ing. P.P. ve svém podání žádali zrušení rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích čj. 9C 180/91-35 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. Co 31/93-48, kterými nebylo vyhověno žádosti F.P. o vydání nemovitosti dle z. č. 87/1991 Sb. Nezákonnost rozsudku dovozoval z podjatosti soudkyně a ze skutečnosti, že v rámci soudního řízení nebyl řádně poučen.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele F.P. ohledně vad jeho návrhu přípisem doručeným mu oproti podpisu dne 29. 11. 1993. Současně mu byla poskytnuta 15denní lhůta k odstranění vad.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vád návrhu znovu přezkoumal podání navrhovatelů a dospěl k závěru, že jde o návrh, který nemá náležitosti z. č. 182/1993 Sb.,

1

Sp. zn. II. ÚS 110/93

Mimo jiné také proto, že navrhovatelé nejsou zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 z. č. 182/1993 Sb.). Navíc pak ing. P. P. nebyl ani účastníkem řízení v dané věci, tj. ve věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9C 180/91.

Za této situace a s přihlédnutím k tomu, že dne 14. 12. 1993 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatelů dle § 43 odst. 1 písm. a) a d) z. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel F.P. neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené a ve vztahu k druhému navrhovateli ing. P.P. se jedná o návrh, podaný někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

2

V Brně dne 20. 12. 1993

JUDr. Iva Brožová

soudkyně Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru