Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 101/93Usnesení ÚS ze dne 14.12.1993

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:2.US.101.93
Datum podání06.10.1993

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 101/93 ze dne 14. 12. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 101/93

1

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R.S., o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. 4T 35/91-470 z 6. 11. 1992 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. To 69/93 z 25. 8. 1993, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém podání, došlém Ústavnímu soudu dne 6. 10. 1993, domáhal revize rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. 4T 35/91-470 z 6. 11. 1992 a Městského soudu v Praze sp. zn. 5To 69/93 z 25. 8. 1993, neboť v trestním řízení mu bylo znemožněno vyjádřit se k věci a byly zfalšovány důkazy.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele o tom, že jeho návrh na zahájení řízení nemá náležitosti podle z. č. 182/1993 Sb., a to přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 5. 11. 1993. Současně mu byla poskytnuta 30denní lhůta k odstranění vad.

Odpůrce na tuto výzvu reagoval dopisem ze dne 16. 11. 1993, ve kterém podrobněji rozvedl skutečnosti uvedené v podání ze dne 4. 10. 1993, namítal podjatost prokuratury a požádal, aby se v řízení vedeném u Ústavního soudu mohl hájit sám.

1

2

Sp. zn. II. ÚS 101/93

Ústavní soud po uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu přezkoumal obě podání navrhovatele a dospěl k závěru, že v návrhu dosud není mimo jiné uvedeno konkrétně, které ústavně zaručené základní právo nebo svoboda a jaké ustanovení ústavního zákona nebo mezinárodní smlouvy podle č1. 10 Ústavy byly porušeny a jakého rozhodnutí se navrhovatel domáhá (tzv. petit). Zejména však není splněna ani další podmínka řízení před Ústavním soudem, totiž že navrhovatel musí být zastoupen advokátem, přičemž výjimky u ústavní stížnosti zákon č. 182/1993 Sb. nezná (srov. § 30, § 72 - 84).

Za této situace a s přihlédnutím k tomu, že dne 5. 12. 1993 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) z. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. 12. 1993

JUDr. Iva Brožová

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru