Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1007/17 #1Usnesení ÚS ze dne 31.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.1007.17.1
Datum podání31.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1007/17 ze dne 31. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti L. V., zastoupené Mgr. Zuzanou Dygrýnovou, advokátkou se sídlem Praha 6, Muchova 9, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2017 č. j. 55 Co 477/2016-277, takto:

Opatrovníkem nezletilého T. V. se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 - Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9.

Odůvodnění:

1. Včas podaným návrhem, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka napadá v záhlaví označené rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2017 č. j. 55 Co 477/2016-277, kterým bylo změněno rozhodnutí soudu prvého stupně o úpravě poměrů nezletilého dítěte na dobu před a po rozvodu manželství rodičů. Dítě stěžovatelky T. V. je v době řízení o ústavní stížnosti nezletilé.

2. Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

3. Ústavní stížnost stěžovatelky napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilého (výše výživného), přičemž nezletilý má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Protože jeho zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

4. Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilého v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 - Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9), který nezletilého zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2017

Ludvík David v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru