Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1000/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.1000.11.1
Datum podání05.04.2011
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1000/11 ze dne 19. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu V. N. a P. N., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 4. 2011 se stěžovatelé, s odvoláním na mnohé články Ústavy, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů k ní, domáhají, aby Ústavní soud "zrušil kupní smlouvu nezletilého H. S. a byt byl uveden do původního stavu" a je-li to možné, aby rozhodl i o ostatních bydlících v bytě a o tom, že jim má být umožněno si po zrušení kupní smlouvy byt koupit podle zákona č. 72/1994 Sb. za sníženou cenu.

Ústavní soud posoudil, zda návrh splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), umožňující jeho meritorní projednání.

Z čl. 83 Ústavy vyplývá, že Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti a jako takový má přesně vymezenou pravomoc a působnost, které nemůže překročit, neboť při výkonu svých kompetencí musí respektovat jeden ze základních principů právního státu, zakotvený v článku 2 odst. 3 Ústavy a v článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon.

Pokud jde o ústavní stížnosti, je působnost Ústavního soudu vymezena v čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy tak, že Ústavní soud je oprávněn v řízení o ústavní stížnosti posoudit jen pravomocné rozhodnutí a jiný zásah orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod.

Z uvedeného pak nelze dovodit oprávnění Ústavního soudu ke stěžovateli požadovaným zásahům, jak je výše popsáno. V dané věci se tedy jedná o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to aniž by stěžovatele vyzýval k odstranění vad podání, neboť ani formálně bezvadný návrh by nemohl za stávající situace zhojit jeho neprojednatelnost pro nedostatek příslušnosti Ústavního soudu. Ostatně navrhovatelům jsou náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, včetně povinnosti být zastoupen advokátem, dostatečně známy již z poučení, která jim byla poskytnuta v souvislosti s jejich předchozími podáními k Ústavnímu soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. května 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru