Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 998/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.998.11.1
Datum podání05.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 998/11 ze dne 20. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Ing. L. K., bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2011 č. j. 8 As 80/2010-68, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 4. 2011, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedené rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána dne 15. 4. 2011 k odstranění vad návrhu, které spočívaly ve skutečnosti, že stěžovatelka nebyla v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelka byla současně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 21. 4. 2011. Stěžovatelka vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranila, pouze reagovala dopisem ze dne 13. 5. 2011, ze kterého vyplývá, že s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodního práva (právo obviněného, aby se mohl hájit sám) trvá na projednání ústavní stížnosti bez právního zastoupení. Jsou tedy splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula dne 23. 5. 2011 marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. června 2011

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru