Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 97/94Usnesení ÚS ze dne 28.02.1995Poslední prostředek k výkonu práva podle zákona o Ústavním soudu

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 8/3 SbNU 339
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.97.94
Datum podání30.06.1994
Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 10

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 172 odst.1 písm.c, § 288 odst.1

182/1993 Sb., § 72 odst.1 písm.a, § 75 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 97/94 ze dne 28. 2. 1995

U 8/3 SbNU 339

Poslední prostředek k výkonu práva podle zákona o Ústavním soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Milošem Holečkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele T. H., zast. advokátem JUDr. M. Z., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 1994, sp. zn. 3 Nt 904/93, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 1994, sp. zn. 11 To 83/94,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti shora uvedeným rozhodnutím, kterými byla povolena obnova řízení v jeho neprospěch a současně bylo zrušeno usnesení vyšetřovatele Policie ČR ze dne 28. 12. 1992, sp. zn. VV 1632/92, jímž bylo podle ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) trestního řádu zastaveno proti němu trestní stíhání.

V řízení o povolení obnovy byla podle názoru stěžovatele porušena ustanovení trestního řádu, zejména ustanovení § 2 odst. 5 a odst. 6, § 33, § 89 odst. 2 a § 278 odst. 3 trestního řádu a to tak, že "nebyl stíhán způsobem, který stanoví zákon" ve smyslu článku 8 Listiny základních práv a svobod.

I když rozhodnutí o povolení obnovy trestního řízení je pravomocné, zabýval se Ústavní soud otázkou, zda je stěžovatel oprávněn podat proti němu ústavní stížnost ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Toto ustanovení opravňuje fyzickou nebo právnickou osobu podat ústavní stížnost, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy. Ustanovení § 72 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. je však nutno vykládat ve vztahu k ustanovení § 75 odstavec 1 cit. zákona, podle něhož je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V daném případě je nutno přihlédnout k ustanovení § 288 odst. 1 trestního řádu, které stanoví, že byla-li pravomocně povolena obnova řízení, které skončilo pravomocným usnesením státního zástupce nebo vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání, pokračuje se v trestním řízení. Řízení po povolení obnovy tedy navazuje na řízení předcházející, tvoří s ním jeden celek a v tomto řízení má stěžovatel dostatek procesních prostředků k ochraně svých práv.

Z uvedených důvodů Ústavní soud rozhodl odmítnout ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zák. č. 182/1993 Sb. jako návrh, který je nepřípustný dle ust. § 75 odst. 1 cit. zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. února 1995

JUDr. Miloš Holeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru